• Tiina Tiihonen
  • 19.5.2019
Referenssi

Vantaan terveysasemilla luotetaan Forsanteen

Vuoden 2016 alussa yhdellä Vantaan terveysasemalla aloitettiin muutaman kuukauden testi, jonka tarkoituksena oli selvittää Forsante Antikoagulaatiohoito -palvelun toimivuutta. Testin aikana lääkärit saivat kommentoida palvelua ja ehdottaa kehitysideoita.

Heti alussa kävi selväksi, että olemme hyvin joustavan yrityksen kanssa tekemisessä. Valuecode kehitti Forsantea palautteen perusteella, jonka jälkeen se otettiin käyttöön koko terveysasemalla sekä lopulta myös kaikilla muilla Vantaan terveysasemilla Martinlaakson terveyskeskuslääkäri Sirkku Vuorma

Forsante Antikoagulaatiohoito -palvelu automatisoi varfariinin ja suorien antikoagulanttien annostelun ja seurannan tekoälyn avulla. Vuorman mukaan palvelu on tarpeellinen, sillä hoito on ennen Forsanten käyttöönottoa työllistänyt henkilökuntaa hyvin paljon: Vantaalla varfariini-potilaita on noin 3000–4000, ja jokainen  käy kuukausittain kontrollissa.

Kun sama asia toistuu usein, on sen automatisointi järkevää. Forsante laskee lääkkeen annostelun meidän puolestamme ja määrää seuraavan kontrolliajan, siirtää INR-arvot automaattisesti laboratoriosta järjestelmään sekä tekee potilaskirjaukset suoraan Kanta-järjestelmään.

Potilasturvallisuus parantunut

Nyt Forsante on ollut Vantaalla käytössä jo muutaman vuoden ajan. Sirkun mukaan sekä potilaat että henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä järjestelmään.

Tekstiviesti on useimmille potilaille soittoa parempi viestintäkanava. Tekstarin saa muutaman tunnin kuluessa kontrollikäynnistä ja näkee milloin vaan. Myöskään tärkeät lääkitysohjeet eivät mene hukkaan.

Terveysasemien henkilökunnalle Forsanten tärkein hyöty on työn nopeutuminen. Yhden potilaan annostuksen ja seuraavan kontrolliajan käsittelyyn meni ennen noin viisi minuuttia. Forsanten ansiosta se on Vantaalla lyhentynyt noin minuuttiin.

Työn nopeuttamisen ja sujuvoittamisen sijaan tärkeintä on kuitenkin se, että Forsante tukee turvallista lääkehoitoa toimivan automaation avulla ja mahdollistamalla, että samat tiedot ovat kaikkien saatavilla. Potilaiden turvallisuus on aina meille tärkeintä.

Forsante on integroitu myös osaksi Apottia, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä tietojärjestelmää, mikä mahdollistaa entistä paremman tiedonkulun. Sirkun mukaan paluuta entiseen ei ole – ja hyvä näin.