Valuecode Oy

Forsante-ohjelmistoalustan on kehittänyt ja sitä ylläpitää suomalainen perheyhtiö Valuecode Oy. Yhtiö on toimittanut luotettavia ja helppokäyttöisiä tietojärjestelmiä terveydenhuollon ammattilaisille jo vuodesta 2000. Forsante auttaa terveydenhuollon organisaatioita ja ammattilaisia menestymään tehtävässään. Potilaille tämä tarkoittaa parempaa hoitokokemusta, turvallisuutta ja terveyttä.

 1. Eliisa Perkiö

  Johtava asiakaspäällikkö

  Eliisa Perkiö vastaa Valuecodessa olemassa olevien asiakkuuksien hoidosta. Eliisa toimii palvelupäällikkönä Forsante Antikoagulaatio -palvelussa ja vastaa asiakkaiden tarpeiden huomioimisesta osana palvelun kehitystä. Hänen vastuullaan ovat myös uudet käyttöönottoprojektit. Eliisa on koulutukseltaan farmaseutti sekä elintarviketieteiden maisteri, pääaineenaan markkinointi. Eliisa aloitti työnsä Valuecodessa vuonna 2012 ja hänen aiempi työkokemuksensa on pitkälti lääkealalta.

 2. Joonas Siitonen

  Asiakkuusjohtaja

  Joonas Siitonen vastaa Valuecodessa asiakastiimin toiminnasta. Asiakastiimin vastuulle kuuluvat Forsanten asiakastuki, käyttöönottoprojektit, asiakkaiden toiveiden kuunteleminen, myynti, markkinointi sekä viestintä. Asiakkaiden arvostus ja kunnioitus ovat asiakastiimin työn lähtökohta. Joonas aloitti Valuecodessa vuonna 2005. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri pääaineenaan tietojärjestelmätiede.

 3. Kati Homanen

  Asiakkuuspäällikkö

  Kati Homanen vastaa Valuecodessa uusista asiakkuuksista sekä asiakaskokemuksen tutkimisesta ja tulosten hyödyntämisestä. Hän toimii palvelupäällikkönä Forsante PSA -ja Esitieto -palveluissa vastaten asiakkaiden tarpeiden huomioimisesta osana näiden palveluiden kehitystä. Katilla on pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta mm. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Kati on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri pääaineenaan terveyshallintotiede.

 4. Jouni Rosenlöf

  Tietohallintopäällikkö

  Jouni Rosenlöf vastaa tietoteknisestä infrastruktuurista, tietohallinnosta ja tietosuojasta Valuecodessa. Työn lähtökohtana on pitää Valuecoden teknologia kehityksen kärjessä ja olla uusien innovaatioiden mahdollistaja.

 5. Mikko Tiihonen

  Tuotekehitysjohtaja

  Mikko Tiihonen vastaa Valuecodessa tuotekehityksestä ja tuotannosta, eli Forsanten toiminnasta ja ratkaisujen kehittämisestä asiakkaidemme tarpeisiin. Hänellä on Helsingin yliopistosta lääketieteen lisensiaatin ja erikoislääkärin tutkinnot sekä tietojenkäsittelytieteen opintoja. Mikko on Valuecoden perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Musiikki ja purjehdus ovat hänelle tärkeitä harrastuksia.

 6. Ilkka Kauranen

  Toimitusjohtaja

  Ilkka Kaurasen päätehtäviä ovat Valuecoden strateginen ja operatiivinen johtaminen sekä sen toiminnan kehittäminen. Aikaisemmin Ilkka on työskennellyt liikkeenjohdon konsulttitoimiston toimitusjohtajana. Hän on ollut monien perheyhtiöiden ja julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallituksen jäsen. Ilkka on Aalto-yliopiston tuotantotalouden emeritus professori ja kansainvälisen yliopiston Asian Institute of Technologyn Distinguished Adjunct Professor.

 7. Kasper Kautto

  Tekninen asiantuntija

  Kasper Kautto vastaa Valuecodessa teknisestä asiakastuesta ja Forsantessa käytettävien teknisten ratkaisuiden ylläpidosta. Työn tavoitteena on, että Forsante on asiakkaiden käytettävissä ja asiakkaat saavat apua vaativimmissakin teknisissä kysymyksissä. Kasper on koulutukseltaan tietoverkkoinsinööri.

 8. Kai Kauranen

  Ohjelmistoasiantuntija

  Kai Kauranen vastaa Valuecodessa Forsante-moduulien parannus- ja buginkorjaustöistä. Vaikka hän on vasta 16-vuotias, hänellä on huomattavat 6 vuotta ohjelmointikokemusta. Tällä hetkellä Kai opiskelee datanomiksi Omniassa. Hän on yksi luokan parhaimmista oppilaista. Hän on opettanut muita oppilaita koulussaan, ja jopa opettajiakin.

Valuecode – mukana luomassa parempaa hoitoa Suomeen

Valuecoden sitoutunut, yhdeksän henkilön tiimi kehittää ja ylläpitää Forsante-ohjelmistoalustaa terveydenhuollolle. Tavoitteena on auttaa terveydenhuollon organisaatioita ja ammattilaisia menestymään tehtävässään. Potilaille tämä tarkoittaa parempaa hoitokokemusta, turvallisuutta ja terveyttä. Samalla terveydenhuoltoon syntyy uusia, parempia hoitomalleja.

Valuecoden ja Forsanten kehittäminen lähti liikkeelle lääkäri Mikko Tiihosen työssään tekemistä havainnoista. Hänellä oli taustaa myös terveydenhuollon tietotekniikan kehittämisestä.

Tiihosen havaintojen pohjalta Tuula Metsälä teki MBA-lopputyönään Valuecoden ensimmäisen liiketoimintasuunnitelman. Tuula Metsälä on osallistunut Valuecoden toiminnan kehittämiseen koko sen historian ajan ja toimi myös Valuecoden toimitusjohtajana vuosien 2012-2020 välisenä aikana. Ideana oli – ja on yhä – kehittää palvelusovelluksia, jotka helpottavat terveydenhuollossa työskentelevien kiireistä arkea ja parantavat osaltaan hoidon laatua.

Valuecode tekee tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä yhteistyöstä on Valuecoden ja suomalaisten lääkärien yhteinen asiantuntijaryhmä, joka pohtii ohjelmistorobotiikan käyttöä terveydenhuollossa.

Valuecoden tarina

Tälle aikajanalle on koottu Valuecoden historian tärkeimpiä tapahtumia.

 1. Valuecode Oy perustetaan. Alussa Valuecodessa lähdetään kehittämään Internet-ajanvarausta terveydenhuoltoon, mutta pian palvelun kehittämisessä kohdataan haasteita. Teknologiaa Valuecodelle kehittänyt yhteistyökumppani ajautuu konkurssiin Internet-kuplan puhkeamisen seurauksena. Valuecodessa tunnetaan terveydenhuollon Internet-ajanvarauksen kehittämisen ansiosta hyvin terveydenhuollon tietoturvallisuuteen liittyvät tarpeet ja vaatimukset. Tämän vuoksi päätetään keskittyä terveydenhuollon tietoturvakonsultointiin. Konsultointia tehdäänkin Valuecodessa aina vuoteen 2006 saakka.

 2. Forsanten versio 1.0 otetaan käyttöön ja Valuecode keskittyy korkean tietoturvallisuuden ohjelmistojen kehittämiseen. Tässä kehitystyössä tukena ovat tietoturvallisuuskonsultoinnista ja aiemmasta terveydenhuollon ohjelmistokehityksestä kertynyt osaaminen. Forsante Viestintä – jota käytettiin turvalliseen viestintään lääkärien, hoitajien ja potilaan välillä – otetaan ensimmäisen kerran käyttöön Imatran kaupungin terveysasemilla. Imatralta Viestinnän käyttö laajenee muihin terveys- ja sosiaalipalveluiden yksiköihin.

 3. Valuecode aloittaa laajan yhteistyön laboratoriotietojärjestelmiä tuottavan Mylab Oy:n kanssa.

 4. Forsante Esitieto otetaan käyttöön ensimmäisen kerran Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä, ja sieltä se laajenee myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin käyttöön.

 5. Forsante PSA otetaan käyttöön ensimmäisen kerran Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

 6. Vantaan kaupunki ottaa Forsante Viestinnän ensimmäisenä käyttöön Uudenmaan maakunnan alueella.

 7. Forsante laajenee tukemaan automaattisesti lähetettäviä tekstiviestejä. Palvelu otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa Espoon kaupungissa Forsante TextINR -nimellä. Myöhemmin palvelu liitetään osaksi muita Forsante-palveluja.

 8. Forsanten versio 2.0. otetaan käyttöön.

 9. Forsanten ohjelmistorobotti ja sen sisältämä tekoäly otetaan käyttöön varfariinin (Marevan®) annostelussa. Palvelun nimeksi tulee Forsante Antikoagulaatio. Palvelu rekisteröidään lääkinnälliseksi laitteeksi IIb-luokkaan. Valuecode keskittyy kansansairauksien hoitoprosessien automatisointiin tarkoitetun ohjelmistoalustan ja sitä tukevan Forsante-ohjelmistorobotin kehittämiseen.

 10. Forsanten versio 3.0. ja Forsante Antikoagulaatio otetaan käyttöön. Käyttö aloitetaan ensimmäisen kerran Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa sekä Hyvinkään kaupungissa. Palvelu laajenee joulukuussa vielä Tuusulan kuntaan. Laaja yhteistyö Mylab Oy:n kanssa päättyy, mutta yhteistyötä jatketaan edelleen laboratoriotietojärjestelmäintegraatioissa. Yhteistyön päättymisen vuoksi Valuecoden toimintaa jouduttiin sopeuttamaan ja useista hyvistä ihmisistä jouduttiin luopumaan.

 11. Forsante liitetään Kansaneläkelaitoksen Kanta-palveluun. Forsantessa tehtävät annostelut ja muut hoidon seurantaa koskevat merkinnät näkyvät terveydenhuollon ammattilaisille kaikkialla Suomessa.

 12. Forsante Antikoagulaatio laajenee tukemaan erikoissairaanhoitoa sekä saumatonta hoitoketjua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Seinäjoen kaupunki ottaa käyttöön Forsante Antikoagulaation ensimmäisenä Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella.

 13. Lempäälän kunta ottaa Forsante Antikoagulaation käyttöönsä ensimmäisenä Pirkanmaan maakunnan alueella.

 14. Kymsote ottaa Forsanten käyttöönsä kaikissa yksiköissä, ja näin Kymenlaakso ensimmäisenä maakuntana on kokonaisuudessaan Forsanten palvelun piirissä. Tässä yhteydessä Forsante-Lifecare integraatio otetaan käyttöön Kymsotessa.

 15. Tampere ottaa Forsanten käyttöön.

 16. Apotti-Forsante-integraatio otetaan käyttöön Vantaalla toukokuussa 2019.

 17. Forsante laajenee ohjelmistoalustaksi, jonka avulla automatisoidaan seurantaa vaativien sairauksien kliinisiä hoitoprosesseja. Forsante Antikoagulaatio tukee varfariinin lisäksi nyt myös suorilla antikoagulanteilla tapahtuvaa verenohennushoitoa.

 18. Jyväskylä ottaa Forsanten käyttöön.

Näytä lisää