Forsante Oy

Forsante-ohjelmistoalustan on kehittänyt ja sitä ylläpitää suomalainen perheyhtiö Forsante Oy. Yhtiö on toimittanut luotettavia ja helppokäyttöisiä tietojärjestelmiä terveydenhuollon ammattilaisille jo vuodesta 2000. Forsante auttaa terveydenhuollon organisaatioita ja ammattilaisia menestymään tehtävässään. Potilaille tämä tarkoittaa parempaa hoitokokemusta, turvallisuutta ja terveyttä.

Forsante – mukana luomassa parempaa hoitoa Suomeen

Forsanten sitoutunut, noin kymmenen henkilön tiimi kehittää ja ylläpitää Forsante-ohjelmistoalustaa terveydenhuollolle. Tavoitteena on auttaa terveydenhuollon organisaatioita ja ammattilaisia menestymään tehtävässään. Potilaille tämä tarkoittaa parempaa hoitokokemusta, turvallisuutta ja terveyttä. Samalla terveydenhuoltoon syntyy uusia, parempia hoitomalleja.

Forsanten kehittäminen lähti liikkeelle lääkäri Mikko Tiihosen työssään tekemistä havainnoista. Hänellä oli taustaa myös terveydenhuollon tietotekniikan kehittämisestä.

Tiihosen havaintojen pohjalta Tuula Metsälä teki MBA-lopputyönään yrityksen ensimmäisen liiketoimintasuunnitelman. Tuula Metsälä on osallistunut yrityksen toiminnan kehittämiseen koko sen historian ajan ja toimi myös toimitusjohtajana vuosien 2012-2020 välisenä aikana. Ideana oli – ja on yhä – kehittää palvelusovelluksia, jotka helpottavat terveydenhuollossa työskentelevien kiireistä arkea ja parantavat osaltaan hoidon laatua.

Forsante tekee tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä yhteistyöstä on Forsanten ja suomalaisten lääkärien yhteinen asiantuntijaryhmä, joka pohtii ohjelmistorobotiikan käyttöä terveydenhuollossa.

Forsanten tarina

Tälle aikajanalle on koottu Forsanten historian tärkeimpiä tapahtumia.

 1. Valuecode Oy (nykyinen Forsante Oy) perustetaan. Alussa Valuecodessa lähdetään kehittämään Internet-ajanvarausta terveydenhuoltoon, mutta pian palvelun kehittämisessä kohdataan haasteita. Teknologiaa Valuecodelle kehittänyt yhteistyökumppani ajautuu konkurssiin Internet-kuplan puhkeamisen seurauksena. Valuecodessa tunnetaan terveydenhuollon Internet-ajanvarauksen kehittämisen ansiosta hyvin terveydenhuollon tietoturvallisuuteen liittyvät tarpeet ja vaatimukset. Tämän vuoksi päätetään keskittyä terveydenhuollon tietoturvakonsultointiin. Konsultointia tehdäänkin Valuecodessa aina vuoteen 2006 saakka.

 2. Forsanten versio 1.0 otetaan käyttöön ja Valuecode keskittyy korkean tietoturvallisuuden ohjelmistojen kehittämiseen. Tässä kehitystyössä tukena ovat tietoturvallisuuskonsultoinnista ja aiemmasta terveydenhuollon ohjelmistokehityksestä kertynyt osaaminen. Forsante Viestintä – jota käytettiin turvalliseen viestintään lääkärien, hoitajien ja potilaan välillä – otetaan ensimmäisen kerran käyttöön Imatran kaupungin terveysasemilla. Imatralta Viestinnän käyttö laajenee muihin terveys- ja sosiaalipalveluiden yksiköihin.

 3. Valuecode aloittaa laajan yhteistyön laboratoriotietojärjestelmiä tuottavan Mylab Oy:n kanssa.

 4. Forsante Esitieto otetaan käyttöön ensimmäisen kerran Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä, ja sieltä se laajenee myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin käyttöön. Forsante PSA otetaan käyttöön ensimmäisen kerran Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

 5. Forsante laajenee tukemaan automaattisesti lähetettäviä tekstiviestejä. Palvelu otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa Espoon kaupungissa Forsante TextINR -nimellä. Myöhemmin palvelu liitetään osaksi muita Forsante-palveluja.

 6. Forsanten versio 2.0. otetaan käyttöön.

 7. Forsanten ohjelmistorobotti ja sen sisältämä tekoäly otetaan käyttöön varfariinin (Marevan®) annostelussa. Palvelun nimeksi tulee Forsante Antikoagulaatio. Palvelu rekisteröidään lääkinnälliseksi laitteeksi IIb-luokkaan. Valuecode keskittyy kansansairauksien hoitoprosessien automatisointiin tarkoitetun ohjelmistoalustan ja sitä tukevan Forsante-ohjelmistorobotin kehittämiseen.

 8. Forsanten versio 3.0. ja Forsante Antikoagulaatio otetaan käyttöön. Käyttö aloitetaan ensimmäisen kerran Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa sekä Hyvinkään kaupungissa. Palvelu laajenee joulukuussa vielä Tuusulan kuntaan. Laaja yhteistyö Mylab Oy:n kanssa päättyy, mutta yhteistyötä jatketaan edelleen laboratoriotietojärjestelmäintegraatioissa. Yhteistyön päättymisen vuoksi Valuecoden toimintaa jouduttiin sopeuttamaan ja useista hyvistä ihmisistä jouduttiin luopumaan.

 9. Forsante liitetään Kansaneläkelaitoksen Kanta-palveluun. Forsantessa tehtävät annostelut ja muut hoidon seurantaa koskevat merkinnät näkyvät terveydenhuollon ammattilaisille kaikkialla Suomessa.

 10. Forsante Antikoagulaatio laajenee tukemaan erikoissairaanhoitoa sekä saumatonta hoitoketjua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Seinäjoen kaupunki ottaa käyttöön Forsante Antikoagulaation ensimmäisenä Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella.

 11. Lempäälän kunta ottaa Forsante Antikoagulaation käyttöönsä ensimmäisenä Pirkanmaan maakunnan alueella.

 12. Kymsote ottaa Forsanten käyttöönsä kaikissa yksiköissä, ja näin Kymenlaakso ensimmäisenä maakuntana on kokonaisuudessaan Forsanten palvelun piirissä. Tässä yhteydessä Forsante-Lifecare integraatio otetaan käyttöön Kymsotessa. Myös Tampere ottaa Forsanten käyttöön vuonna 2019. Apotti-Forsante-integraatio otetaan käyttöön Vantaalla toukokuussa 2019.

 13. Forsante laajenee ohjelmistoalustaksi, jonka avulla automatisoidaan seurantaa vaativien sairauksien kliinisiä hoitoprosesseja. Forsante Antikoagulaatio tukee varfariinin lisäksi nyt myös suorilla antikoagulanteilla tapahtuvaa verenohennushoitoa. Forsanteen lisätään uudet palvelut Forsante Mobiili sekä Forsante CEA.

 14. Valuecode Oy:n virallinen nimi muuttuu Forsante Oy:ksi tammikuussa 2021.

Näytä enemmän