Valuecode Oy

Valuecode Oy on suomalainen, vuonna 2000 perustettu yritys, joka kehittää Forsante-ohjelmistoalustaa sekä sen sisältämää tekoälyä terveydenhuollolle. Forsanten tehtävänä on tarjota terveydenhuollolle palveluita, jotka automatisoivat seurantaa vaativien sairauksien hoitoprosesseja, parantavat hoidon laatua ja säästävät näin ihmishenkiä.

 1. Eliisa Perkiö

  Johtava asiakaspäällikkö

  Eliisa Perkiö vastaa Valuecodessa olemassa olevien asiakkuuksien hoidosta. Eliisa toimii tuotepäällikkönä Forsante Antikoagulaatiohoito-palvelussa ja vastaa asiakkaiden tarpeiden huomioimisesta osana palvelun kehitystä. Hänen vastuullaan ovat myös uudet Forsante-käyttöönottoprojektit. Eliisa on koulutukseltaan elintarviketieteiden maisteri sekä farmaseutti. Eliisa aloitti työnsä Valuecodessa vuonna 2012 ja hänen aiempi työkokemuksensa on pitkälti lääkealalta.

 2. Joonas Siitonen

  Asiakkuusjohtaja

  Joonas Siitonen vastaa Valuecodessa asiakastiimin toiminnasta. Asiakastiimin vastuulle kuuluvat Forsanten asiakastuki, käyttöönottoprojektit, asiakkaiden toiveiden kuunteleminen, myynti, markkinointi sekä viestintä. Asiakastiimin tärkeimpänä tehtävänä on vastata siitä, että Forsantea käyttäville nykyisille ja tuleville asiakkaille annetaan sellaisia lupauksia, joista pidetään kiinni. Asiakkaiden arvostus ja kunnioitus ovat hänen työnsä lähtökohta. Joonas aloitti Valuecodessa vuonna 2005. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri pääaineenaan tietojärjestelmätiede.

 3. Kati Homanen

  Asiakkuuspäällikkö

  Kati Homanen vastaa Valuecodessa uusista asiakkuuksista sekä asiakaskokemuksen tutkimisesta ja tulosten hyödyntämisestä. Hän toimii tuotepäällikkönä Forsante PSA - ja Esitietopalveluissa vastaten asiakkaiden tarpeiden huomioimisesta osana näiden palveluiden kehitystä. Katilla on pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta mm. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Koulutukseltaan hän on terveystieteiden maisteri ja sairaanhoitaja. Katilla on tämän lisäksi osaamista terveydenhuollon järjestelmistä sekä hoito- ja hoivapalvelujen toiminnan ja prosessien kehittämisestä.

 4. Jouni Rosenlöf

  Tietohallintopäällikkö

  Jouni Rosenlöf vastaa IT-infrastruktuurista, tietohallinnosta ja tietosuojasta Valuecodessa. Työn lähtökohtana on pitää Valuecoden teknologia kehityksen kärjessä ja olla uusien innovaatioiden mahdollistaja.

 5. Mikko Tiihonen

  Tuotekehitysjohtaja

  Mikko Tiihonen vastaa Valuecodessa tuotekehityksestä ja tuotannosta, eli Forsanten toiminnasta ja ratkaisujen kehittämisestä asiakkaidemme tarpeisiin. Hänellä on Helsingin yliopistosta lääketieteen lisensiaatin ja erikoislääkärin tutkinnot, sekä tietojenkäsittelytieteen opintoja. Mikko on Valuecoden perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Musiikki ja purjehdus ovat hänelle tärkeitä harrastuksia.

 6. Tuula Metsälä

  Toimitusjohtaja

  Tuula on ollut mukana perustamassa Valuecodea ja vuodesta 2012 lähtien hän on työskennellyt yrityksen toimitusjohtajana. Sitä ennen hän toimi liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä konsultti- ja johtotehtävissä. Tuulalla on pitkä kokemus riskien hallinnasta, projektien johtamisesta ja taloushallinnosta. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon lisäksi Tuula on tehnyt työnkehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviä jatko-opintoja.

 7. Ilkka Kauranen

  Varatoimitusjohtaja

  Ilkka Kauranen on Valuecoden varatoimitusjohtaja. Ilkan päätehtäviä ovat Valuecoden strateginen ja operatiivinen kehittäminen. Aikaisemmin Ilkka on työskennellyt liikkeenjohdon konsulttitoimiston toimitusjohtajana. Hän on ollut monien perheyhtiöiden ja julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallituksen jäsen. Ilkka on kansainvälisen yliopiston Asian Institute of Technologyn Distinguished Adjunct Professor ja hän on toiminut pitkään Aalto-yliopistossa tuotantotalouden professorina.

 8. Kasper Kautto

  Tekninen asiantuntija

  Kasper Kautto vastaa Valuecodessa teknisestä asiakastuesta ja Forsantessa käytettävien teknisten ratkaisuiden ylläpidosta. Työn tavoitteena on, että Forsante on asiakkaiden käytettävissä ja asiakkaat saavat apua vaativimmissakin teknisissä kysymyksissä. Kasper on koulutukseltaan tietoverkkoinsinööri.

Valuecode – mukana luomassa parempaa hoitoa Suomeen

Valuecoden sitoutunut, yhdeksän henkilön tiimi kehittää terveydenhuollolle Forsante-ohjelmistoalustaa sekä sen sisältämää tekoälyä. Tavoitteena on automatisoida päätöksentekoa sekä eniten työllistäviä hoitoprosesseja. Samalla terveydenhuoltoon syntyy uusia, parempia hoitomalleja.

Valuecoden ja Forsanten kehittäminen lähti liikkeelle lääkäri Mikko Tiihosen työssään tekemistä havainnoista. Hänellä oli taustaa myös terveydenhuollon tietotekniikan kehittämisestä.

Tiihosen havaintojen pohjalta Valuecoden toimitusjohtaja,Tuula Metsälä, teki MBA-lopputyönään Valuecoden ensimmäisen liiketoimintasuunnitelman. Ideana oli – ja on yhä – kehittää palvelusovelluksia, jotka helpottavat terveydenhuollossa työskentelevien kiireistä arkea ja parantavat osaltaan hoidon laatua.

Valuecode tekee tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä yhteistyöstä on Valuecoden ja suomalaisten lääkärien yhteinen asiantuntijaryhmä, joka pohtii ohjelmistorobotiikan käyttöä terveydenhuollossa.

Tänä päivänä Valuecoden ja Forsanten tehtävänä on tarjota terveydenhuollolle palveluita, jotka automatisoivat seurantaa vaativien sairauksien hoitoprosesseja, parantavat hoidon laatua ja säästävät näin ihmishenkiä.

Valuecoden tarina

Tälle aikajanalle on koottu Valuecoden historian tärkeimpiä tapahtumia.

 1. Valuecode Oy perustetaan. Alussa Valuecodessa lähdetään kehittämään Internet-ajanvarausta terveydenhuoltoon, mutta pian palvelun kehittämisessä kohdataan haasteita. Teknologiaa Valuecodelle kehittänyt yhteistyökumppani ajautuu konkurssiin Internet-kuplan puhkeamisen seurauksena. Valuecodessa tunnetaan terveydenhuollon Internet-ajanvarauksen kehittämisen ansiosta hyvin terveydenhuollon tietoturvallisuuteen liittyvät tarpeet ja vaatimukset. Tämän vuoksi päätetään keskittyä terveydenhuollon tietoturvakonsultointiin. Konsultointia tehdäänkin Valuecodessa aina vuoteen 2006 saakka.

 2. Forsanten versio 1.0 otetaan käyttöön ja Valuecode keskittyy korkean tietoturvallisuuden ohjelmistojen kehittämiseen. Tässä kehitystyössä tukena ovat tietoturvallisuuskonsultoinnista ja aiemmasta terveydenhuollon ohjelmistokehityksestä kertynyt osaaminen. Forsante Viestintä – jota käytettiin turvalliseen viestintään lääkärien, hoitajien ja potilaan välillä – otetaan ensimmäisen kerran käyttöön Imatran kaupungin terveysasemilla. Imatralta Viestinnän käyttö laajenee muihin terveys- ja sosiaalipalveluiden yksiköihin.

 3. Valuecode aloittaa laajan yhteistyön laboratoriotietojärjestelmiä tuottavan Mylab Oy:n kanssa.

 4. Forsante Esitietopalvelu otetaan käyttöön ensimmäisen kerran Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä, ja sieltä se laajenee myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin käyttöön. Forsante MobiiliPSA otetaan käyttöön ensimmäisen kerran Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Vantaan kaupunki ottaa Forsante Viestinnän ensimmäisenä käyttöön Uudenmaan maakunnan alueella. Myöhemmin Forsante Viestintä laajenee Forsante Antikoagulaatiohoito-palveluksi, joka otetaan käyttöön Vantaalla vuonna 2016.

 5. Forsante laajenee tukemaan automaattisesti lähetettäviä tekstiviestejä. Palvelu otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa Espoon kaupungissa Forsante TextINR -nimellä. Myöhemmin palvelu liitetään osaksi muita Forsante-palveluja.

 6. Forsanten versio 2.0. otetaan käyttöön.

 7. Forsanten ohjelmistorobotti ja sen sisältämä tekoäly otetaan käyttöön varfariinin (Marevan®) annostelussa. Palvelun nimeksi tulee Forsante Antikoagulaatiohoito. Palvelu rekisteröidään lääkinnälliseksi laitteeksi IIb-luokkaan. Valuecode keskittyy kansansairauksien hoitoprosessien automatisointiin tarkoitetun ohjelmistoalustan ja sitä tukevan Forsante-ohjelmistorobotin kehittämiseen.

 8. Forsanten versio 3.0. ja Antikoagulaatiohoito-palvelu otetaan käyttöön. Käyttö aloitetaan ensimmäisen kerran Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa sekä Hyvinkään kaupungissa. Palvelu laajenee joulukuussa vielä Tuusulan kuntaankin. Laaja yhteistyö Mylab Oy:n kanssa päättyy, mutta yhteistyötä jatketaan edelleen laboratoriotietojärjestelmäintegraatioissa. Yhteistyön päättymisen vuoksi Valuecoden toimintaa jouduttiin sopeuttamaan ja useista hyvistä ihmisistä jouduttiin luopumaan.

 9. Forsante liitetään Kansaneläkelaitoksen Kanta-palveluun. Forsantessa tehtävät annostelut ja muut hoidon seurantaa koskevat merkinnät näkyvät terveydenhuollon ammattilaisille kaikkialla Suomessa.

 10. Forsante Antikoagulaatiohoito laajenee tukemaan erikoissairaanhoitoa sekä saumatonta hoitoketjua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Seinäjoen kaupunki ottaa käyttöön Forsante Antikoagulaatiohoidon ensimmäisenä Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella.

 11. Lempäälän kunta ottaa Forsante Antikoagulaatiohoidon käyttöönsä ensimmäisenä Pirkanmaan maakunnan alueella.

 12. Kymsote ottaa Forsanten käyttöönsä kaikissa yksiköissä, ja näin Kymenlaakso ensimmäisenä maakuntana on kokonaisuudessaan Forsanten palvelun piirissä. Tässä yhteydessä Forsante-Lifecare integraatio otetaan käyttöön Kymsotessa.

 13. Tampere ottaa Forsanten käyttöön.

 14. Apotti-Forsante-integraatio otetaan käyttöön Vantaalla toukokuussa 2019.

 15. Forsante laajenee ohjelmistoalustaksi, jonka avulla automatisoidaan seurantaa vaativien sairauksien kliinisiä hoitoprosesseja. Forsante Antikoagulaatiohoito tukee varfariinin lisäksi nyt myös suorilla antikoagulanteilla tapahtuvaa verenohennushoitoa.

 16. Jyväskylä ottaa Forsanten käyttöön.

Näytä lisää