Valuecode Oy

Valuecode Oy on suomalainen, vuonna 2000 perustettu yritys, joka kehittää palveluohjelmistoja terveydenhuollolle. Tavoitteena on automatisoida suomalaisten kansansairauksien hoitoa.

 1. Eliisa Perkiö

  Johtava asiakaspäällikkö

  Eliisa Perkiö vastaa Valuecodessa olemassa olevien asiakkuuksien hoidosta. Eliisa toimii tuotepäällikkönä Forsante Antikoagulaatiohoito-palvelussa ja vastaa uusien Forsante Antikoagulaatiohoito-tarpeiden kartoituksesta. Eliisan vastuulla ovat myös uudet käyttöönottoprojektit. Eliisa on koulutukseltaan elintarviketieteiden maisteri sekä farmaseutti. Eliisa aloitti työnsä Valuecodessa vuonna 2012.

 2. Joonas Siitonen

  Asiakkuusjohtaja

  Joonas Siitonen vastaa Valuecodessa asiakastiimin toiminnasta eli siitä, että Forsantea käyttäville nykyisille ja tuleville asiakkaille annetaan sellaisia lupauksia, joista pidetään kiinni. Asiakkaiden arvostus ja kunnioitus ovat hänen työnsä lähtökohta. Joonas aloitti Valuecodessa vuonna 2005. Hänen taustansa on asiakkuuksien hallinnan kehittämisessä ja tietojärjestelmissä.

 3. Jouni Rosenlöf

  Tietohallintopäällikkö

  Jouni Rosenlöf vastaa tietojärjestelmäinfrastruktuureista, tietohallinnosta ja tietosuojasta Valuecodessa. Työn lähtökohtana on pitää Valuecode ICT kehityksen kärjessä ja olla uusien innovaatioiden mahdollistaja.

 4. Mikko Tiihonen

  Tuotekehitysjohtaja

  Mikko Tiihonen vastaa Valuecodessa tuotekehityksestä ja tuotannosta, eli Forsanten toiminnasta ja ratkaisujen kehittämisestä asiakkaidemme tarpeisiin. Hänellä on Helsingin yliopistosta lääketieteen lisensiaatin ja erikoislääkärin tutkinnot, sekä tietojenkäsittelytieteen opintoja. Mikko on Valuecoden perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Musiikki ja purjehdus ovat hänelle tärkeitä harrastuksia.

 5. Tuula Metsälä

  Toimitusjohtaja

  Tuula on ollut mukana perustamassa Valuecodea ja vuodesta 2012 lähtien hän on työskennellyt yrityksen toimitusjohtajana. Sitä ennen hän toimi liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä konsultti- ja johtotehtävissä. Tuulalla on pitkä kokemus riskien hallinnasta, projektien johtamisesta ja taloushallinnosta. KTM-, CIA- ja MBA-tutkintojen lisäksi Tuula on tehnyt työnkehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviä jatko-opintoja.

Valuecode – mukana luomassa parempaa hoitoa Suomeen

Valuecoden sitoutunut, seitsemän henkilön tiimi kehittää terveydenhuollolle Forsante-ohjelmistoalustaa ja ohjelmistorobottia. Tavoitteena on automatisoida päätöksentekoa sekä eniten työllistäviä hoitoprosesseja. Samalla terveydenhuoltoomme syntyy uusia, parempia hoitomalleja.

Valuecoden ja Forsanten kehittäminen lähti liikkeelle lääkäri Mikko Tiihosen työssään tekemistä havainnoista. Hänellä oli taustaa myös terveydenhuollon tietotekniikan kehittämisestä.

Tiihosen havaintojen pohjalta Valuecoden toimitusjohtaja,Tuula Metsälä, teki MBA-lopputyönään Valuecoden ensimmäisen liiketoimintasuunnitelman. Ideana oli – ja on yhä – kehittää palvelusovelluksia, jotka helpottavat terveydenhuollossa työskentelevien kiireistä arkea ja parantavat osaltaan hoidon laatua.

Valuecode tekee tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä yhteistyöstä on Valuecoden ja suomalaisten lääkärien yhteinen asiantuntijaryhmä, joka pohtii ohjelmistorobotiikan käyttöä terveydenhuollossa.

Tänä päivänä Valuecoden ja Forsanten tehtävänä on automatisoinnin avulla parantaa kansansairauksien hoitoa – näin säästää ihmishenkiä.

Valuecoden tarina

Valuecoden tarina alkaa yrityksen perustamisesta vuonna 2000. Tälle aikajanalle on koottu Valuecoden historian tärkeimpiä tapahtumia.

 1. Valuecode Oy perustetaan. Alussa Valuecodessa lähdetään kehittämään Internet-ajanvarausta terveydenhuoltoon, mutta pian palvelun kehittämisessä kohdataan haasteita. Teknologiaa Valuecodelle kehittänyt yhteistyökumppani ajautuu konkurssiin Internet-kuplan puhkeamisen seurauksena. Valuecodessa tunnetaan terveydenhuollon Internet-ajanvarauksen kehittämisen ansiosta hyvin terveydenhuollon tietoturvallisuuteen liittyvät tarpeet ja vaatimukset. Tämän vuoksi päätetään keskittyä terveydenhuollon tietoturvakonsultointiin. Konsultointia tehdäänkin Valuecodessa aina vuoteen 2006 saakka.

 2. Forsanten versio 1.0 otetaan käyttöön ja Valuecode keskittyy korkean tietoturvallisuuden ohjelmistojen kehittämiseen. Tässä kehitystyössä tukena ovat tietoturvallisuuskonsultoinnista ja aiemmasta terveydenhuollon ohjelmistokehityksestä kertynyt osaaminen. Forsante Viestintä – jota käytettiin turvalliseen viestintään lääkärien, hoitajien ja potilaan välillä – otetaan ensimmäisen kerran käyttöön Imatran kaupungin terveysasemilla. Imatralta Viestinnän käyttö laajenee muihin terveys- ja sosiaalipalveluiden yksiköihin.

 3. Valuecode aloittaa laajan yhteistyön laboratoriotietojärjestelmiä tuottavan Mylab Oy:n kanssa.

 4. Forsante Esitietopalvelu otetaan käyttöön ensimmäisen kerran Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä, ja sieltä se laajenee myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin käyttöön. Forsante MobiiliPSA otetaan käyttöön ensimmäisen kerran Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Vantaan kaupunki ottaa Forsante Viestinnän ensimmäisenä käyttöön Uudenmaan maakunnan alueella. Myöhemmin Forsante Viestintä laajenee Forsante Antikoagulaatiohoito-palveluksi, joka otetaan käyttöön Vantaalla vuonna 2016.

 5. Forsante laajenee tukemaan automaattisesti lähetettäviä tekstiviestejä. Palvelu otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa Espoon kaupungissa Forsante TextINR -nimellä. Myöhemmin palvelu liitetään osaksi muita Forsante-palveluja.

 6. Forsanten versio 2.0. otetaan käyttöön.

 7. Forsanten ohjelmistorobotti ja sen sisältämä tekoäly otetaan käyttöön varfariinin (Marevan®) annostelussa. Palvelun nimeksi tulee Forsante Antikoagulaatiohoito. Palvelu rekisteröidään lääkinnälliseksi laitteeksi IIb-luokkaan. Valuecode keskittyy kansansairauksien hoitoprosessien automatisointiin tarkoitetun ohjelmistoalustan ja sitä tukevan Forsante-ohjelmistorobotin kehittämiseen.

 8. Forsanten versio 3.0. ja Antikoagulaatiohoito-palvelu otetaan käyttöön. Käyttö aloitetaan ensimmäisen kerran Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa sekä Hyvinkään kaupungissa. Palvelu laajenee joulukuussa vielä Tuusulan kuntaankin. Laaja yhteistyö Mylab Oy:n kanssa päättyy, mutta yhteistyötä jatketaan edelleen laboratoriotietojärjestelmäintegraatioissa. Yhteistyön päättymisen vuoksi Valuecoden toimintaa jouduttiin sopeuttamaan ja useista hyvistä ihmisistä jouduttiin luopumaan.

 9. Forsante liitetään Kansaneläkelaitoksen Kanta-palveluun. Forsantessa tehtävät annostelut ja muut hoidon seurantaa koskevat merkinnät näkyvät terveydenhuollon ammattilaisille kaikkialla suomessa.

 10. Forsante Antikoagulaatiohoito laajenee tukemaan erikoissairaanhoitoa sekä saumatonta hoitoketjua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Seinäjoen kaupunki ottaa käyttöön Forsante Antikoagulaatiohoidon ensimmäisenä Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella.

 11. Lempäälän kunta ottaa Forsante Antikoagulaatiohoidon käyttöönsä ensimmäisenä Pirkanmaan maakunnan alueella.

 12. Kymsote ottaa Forsanten käyttöönsä kaikissa yksiköissä, ja näin Kymenlaakso ensimmäisenä maakuntana on kokonaisuudessaan Forsanten palvelun piirissä. Tässä yhteydessä Forsante-Lifecare integraatio otetaan käyttöön Kymsotessa. Forsante kehitetään alustaksi, jonka avulla voidaan automatisoida yleisimpiin kansansairauksiin liittyvä seuranta ja lääkityksen annostelu. Forsante Antikoagulaatiohoito laajennetaan tukemaan varfariinin lisäksi suorilla antikoagulanteilla tapahtuvaa verenohennushoitoa. Tämän lisäksi Apotti-Forsante-integraatio otetaan käyttöön Vantaalla.

Näytä lisää