Forsante CEA

Forsante CEA automatisoi suolistosyövän seurannan. Se muistuttaa potilasta automaattisesti laboratoriokäynnistä ja lähettää potilaalle CEA-arvon sekä toimintaohjeen tekstiviestillä. Hoitava yksikkö seuraa potilaitaan palvelun kautta ja saa hälytyksen, mikäli potilas ei käy muistutuksesta huolimatta laboratoriokokeissa tai CEA-raja-arvo ylittyy.

Hyödyt

Työajan säästö

Forsante CEA automatisoi suolistosyövän seurannan vaiheita, minkä seurauksena ammattilaisten työaikaa säästyy. Forsante CEA ohjaa potilaan käymään seurantaprotokollan mukaisesti laboratoriokokeessa ja muistuttaa kokeesta tekstiviestillä. Forsante tulkitsee automaattisesti laboratoriokokeen tulokset niiden valmistuttua ja laskee seuraavan laboratoriokäynnin ajankohdan.

Seurannan laadun paraneminen

Forsante CEA -palvelun automaation ansiosta potilas muistaa saapua laboratoriokokeisiin, ja hän saa entistä nopeammin tiedon tuloksista. Palvelu lähettää automaattisen hälytyksen hoitohenkilökunnalle, mikäli potilas ei ole saapunut laboratoriokokeisiin tai tulos on poikkeava.

Kustannussäästöt

Forsante CEA vähentää unohtuneiden poliklinikkakäyntien määrää, sillä palvelu muistuttaa automaattisesti lähestyvästä laboratorioajasta. Forsante CEA mahdollistaa nopean reagoinnin CEA-arvon nousuun.