Forsante Oireseuranta

Forsante Oireseuranta huolehtii kotona sairastavan potilaan terveydentilan seurannasta potilasta rauhoittaen, luotettavasti ja resursseja säästäen. Forsante Oireseurannan tuottamat hälytykset auttavat tunnistamaan ne potilaat, joiden tilanne uhkaa huonontua ilman toimenpiteitä. Samalla terveydenhuollon ammattilaiset saavat helposti kokonaisnäkymän kaikkien seurattavien potilaiden tilanteesta.

Ominaisuudet

Automatisoitu potilassegmentointi

Forsante Oireseuranta täydentää nykyisiä oirearviopalveluja tuottamalla reaaliaikaisen, dynaamisen potilassegmentoinnin ja triage-luokituksen. Tämä perustuu potilaalta säännöllisesti toistuvilla kyselyillä kerättävään aikasarjatietoon: kehonlämpö, pulssi, hengitystiheys, verenpaine jne. Jokainen kysely aloitetaan varmistamalla, ettei potilaalla ole kriittisiä oireita. Jos näitä ilmenee, Forsante hälyttää välittömästi ammattilaista.

Muunneltavat algoritmit

Palvelu perustuu kotimaisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin. Palvelussa hyödynnetään tekoälyä. Käytettävät algoritmit ovat muokattavissa kunkin terveydenhuollon yksikön käytäntöjen mukaisiksi. Potilaiden voinnista kerätään aikasarjatietoja. Tämän pohjalta palvelu tarjoaa tukea yksilöllisten hoitoratkaisujen tekemiseen ja mahdollistaa potilaiden dynaamisen segmentoinnin.

Vähentää yhteydenottoja

Forsante Oireseurannan avulla varmistetaan terveydenhuollon puhelinpalvelun toimivuus myös epidemiatilanteissa. Se vähentää potilaiden tarvetta ottaa puhelimitse yhteyttä terveydenhuoltoon.

Tuki potilaille

Potilaita rauhoittaa tieto siitä, että he ovat terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvassa seurannassa. Vointikyselyt toistuvat säännöllisesti. Potilaat saavat niiden perusteella hoito-ohjeita. He tietävät, että Forsante hälyttää, jos heidän vointinsa muuttuminen sitä vaatii. Forsante voi lähettää potilaalle myös muuta mieltä rauhoittavaa informaatiota. Palveluun on helppoa lisätä linkkejä Internetissä olevaan materiaaliin.

Kokonaisnäkymä potilaiden tilanteeseen

Potilaista kerätyt aikasarjatiedot ovat terveydenhuollon ammattilaisten tarkasteltavissa selkeästä käyttöliittymästä. Yksittäisen potilaan voinnin kehittymistä voidaan seurata ja tunnistaa ajoissa uhkaavat komplikaatiot. Käyttöliittymästä on havainnollista seurata myös kaikkien potilaiden kokonaistilannetta.

Helppo käyttää

Forsante Oireseuranta perustuu yksinkertaisiin tekstiviesteihin. Älypuhelinta ei tarvita. Puhelimeen ei tarvitse asentaa mitään sovelluksia. Riittää, että potilas pystyy lukemaan tekstiviestejä ja vastaamaan niihin. Forsante toimii myös silloin, kun Internet-yhteydet ovat ylikuormitettuja tai ollaan niiden kantaman ulkopuolella.