Forsante Antikoagulaatiohoito

Palvelumme automatisoi verenohennuslääkkeiden annostelun ja seurannan tekoälyn avulla. Se nostaa verenohennushoidon laatua merkittävästi muun muassa yhdenmukaistamalla hoitomallin kaikkialla samanlaiseksi, lisäämällä potilasturvallisuutta automaattisen annostelun myötä sekä parantamalla potilaiden hoitotasapainoa. Hoidon laadun kehittymistä seurataan TTR-arvon sekä komplikaatioiden seurannan avulla.

Tutustu

Hyödyt

Hyöty 1

Toimintamallien yhdenmukaistuminen

Palvelumme yhdenmukaistaa verenohennushoidon toimintamallin kaikkialla samanlaiseksi. Käyttöönoton yhteydessä ammattilaisemme aina konsultoi ja optimoi toimintamallin, jotta hoitoketjusta saadaan saumaton esimerkiksi terveyskeskuksen ja sairaalan tai terveyskeskuksen ja kotihoidon välillä.

Tämän lisäksi palvelu antaa selkeän tilannekuvan hoitoprosessista. Forsanten Tilastot kertovat esimerkiksi yksikkökohtaisen tilanteen hoidon laadusta, sekä eri lääkityksiä käyttävien potilaiden lukumäärät.

Hyöty 2

Työajan säästö

Palvelumme automatisoi 70–85 prosenttia varfariinin hoitoprosessista – se luo merkittävän työajan säästön. Palvelu esimerkiksi laskee annostelun ja kontrolliajan, siirtää INR-arvot automaattisesti laboratoriosta järjestelmään sekä tekee potilaskirjaukset Kanta-järjestelmään. Automaattiset potilaskirjaukset koskevat sekä varfariinia että suoria antikoagulantteja.

Palvelumme automatisoi toimenpiteitä, jotka liittyvät suorien antikoagulanttien säännöllisiin potilaskontrolleihin. Se esimerkiksi antaa hälytykset hitaasti laskevasta hemoglobiinitasosta tai kehittyvästä munuaisten vajaatoiminnasta. Tämän lisäksi palvelu tekee ohjesuosituksia suorien antikoagulanttien annnostuksesta – esimerkiksi kehottaa annosvähennykseen iän perusteella.

Palvelu tukee myös pienimolekyylisen hepariinin (LMWH-valmisteet) osana verenohennushoidon hoitoprosessia.

Hyöty 3

Kustannussäästöt

Palvelumme saa aikaan merkittäviä kustannussäästöjä työn automatisoinnin ohella muun muassa vähentämällä potilaiden laboratoriokäyntejä sekä pidentämällä kontrollikäyntien väliä.

Hyöty 4

Parempi potilastyytyväisyys

Potilas saa hoito-ohjeet sekä uuden annostelun joko teksti- tai suojatulla web-viestillä jo muutaman tunnin kuluessa laboratoriokäynnistä. Hyvän hoitotasapainon ja automaattisen kontrollivälin pidennyksen ansiosta myös kontrollien tarve vähenee.

Parantuneen hoidon laadun ansiosta säästetyt ihmishenget / 100 000 asukasta

Asiakkaamme kertovat
Integroitu tärkeimpiin järjestelmiin Suomessa

Usein kysyttyä

 1. Mikä on Forsante?

  Forsante on suomalaisen Valuecoden kehittämä ohjelmisto, jonka avulla terveyskeskuksissa ja sairaaloissa automatisoidaan yleisimpien kansansairauksien seuranta.
  Seuranta sisältää joissakin Forsanten palveluissa myös automaattisen lääkkeen annostuksen laskennan.

  Tällä hetkellä Forsante-ohjelmiston palvelut ovat Forsante Antikoagulaatiohoito, Forsanta MobiiliPSA ja Forsante Esitietopalvelu. Forsante tarjotaan SaaS-palveluna.

 2. Mikä on SaaS-palvelu?

  SaaS-palvelu tarkoittaa ohjelmistoa, joka tarjotaan ”Avaimet käteen” -periaatteella. Käyttäjän ei siis tarvitse huolehtia esimerkiksi palvelimista tai konesaleista, vaan ne sisältyvät palveluun. Forsanten kohdalla palveluun sisältyvät:

  • Ohjelmiston jatkuva kehittäminen ja ohjelmistopäivitykset
  • Parhaiden hoitokäytäntöjen mallit, jotka on koottu Forsantea käyttäviltä hoitoyksiköiltä
  • Valmiit ohjepohjat

 3. Miksi kansansairauksien seuranta kannattaa automatisoida?

  Automatisointi vähentää rutiineihin käytettävää työaikaa, säästää laboratoriokustannuksissa ja parantaa hoidon laatua. Hoidon laadun parantuminen johtaa vammautumisten ja kuolemantapausten merkittävään vähentymiseen. Automatisointi myös monissa tapauksissa nopeuttaa hoitopäätösten tekemistä.

 4. Mitä tarvitsen käyttääkseni Forsantea?

  Forsanten käyttämiseen riittää tietokone ja Internet-yhteys. Kun hoitoyksikkö ottaa Forsanten käyttöönsä, ammattilaiset saavat siihen käyttöoikeudet.

  On hyvä huomioida, että Forsantea voidaan käyttää oman potilastietojärjestelmän kautta, mikäli käyttöönoton yhteydessä on tehty integraatio. Muussa tapauksessa Forsantea voi käyttää Forsanten omien tunnusten ja terveydenhuollon varmennekortin avulla. Tällöin erillisiä tunnuksia ei tarvita. Potilaat saavat käyttöoikeuden omasta hoitoyksiköstään, ja voivat kirjautua Forsanteen esimerkiksi verkkopankkitunnuksillaan.

 5. Mihin terveydenhuollon järjestelmiin Forsante on integroitu?

  Forsante on integroitu yleisimpiin terveydenhuollon tietojärjestelmiin, kuten Apottiin, Lifecareen, Uranukseen, Weblabiin, WebFimlabiin sekä Kanta-arkistoon.

Tilaa ilmainen demo

Esityksessä käydään läpi palvelun hyötyjä, käyttötapauksia sekä verkkopalvelun ominaisuuksia.