Forsante Antikoagulaatiohoito

Forsante automatisoi verenohennuslääkkeiden annostelun ja seurannan tekoälyn avulla. Se nostaa verenohennushoidon laatua merkittävästi muun muassa yhdenmukaistamalla hoitomallit, lisäämällä potilasturvallisuutta automaattisen annostelun myötä sekä parantamalla potilaiden hoitotasapainoa. Hoidon laadun kehittymistä seurataan TTR-arvon sekä komplikaatioiden seurannan avulla.

Tutustu

Hyödyt

Hyöty 1

Toimintamallien yhdenmukaistuminen

Forsante yhdenmukaistaa verenohennushoidon toimintamallin kaikkialla samanlaiseksi. Käyttöönoton yhteydessä ammattilaisemme optimoi toimintamallin, jotta hoitoketjusta saadaan saumaton esimerkiksi terveyskeskuksen ja sairaalan tai terveyskeskuksen ja kotihoidon välillä.

Tämän lisäksi palvelu antaa selkeän tilannekuvan hoitoprosessista. Forsanten Tilastot kertovat esimerkiksi yksikkökohtaisen tilanteen hoidon laadusta, sekä eri lääkityksiä käyttävien potilaiden lukumäärät.

Hyöty 2

Työajan säästö

Forsante automatisoi 70–85 prosenttia varfariinin hoitoprosessista – se luo merkittävän työajan säästön. Palvelu esimerkiksi laskee annostelun ja kontrolliajan, siirtää INR-arvot automaattisesti laboratoriosta järjestelmään sekä tekee potilaskirjaukset Kanta-järjestelmään. Automaattiset potilaskirjaukset koskevat sekä varfariinia että suoria antikoagulantteja.

Palvelumme automatisoi toimenpiteitä, jotka liittyvät suorien antikoagulanttien säännöllisiin potilaskontrolleihin. Se esimerkiksi antaa hälytykset hitaasti laskevasta hemoglobiinitasosta tai kehittyvästä munuaisten vajaatoiminnasta. Tämän lisäksi palvelu tekee ohjesuosituksia suorien antikoagulanttien annnostuksesta – esimerkiksi kehottaa annosvähennykseen iän perusteella.

Palvelu tukee myös pienimolekyylisen hepariinin (LMWH-valmisteet) osana verenohennushoidon hoitoprosessia.

Hyöty 3

Kustannussäästöt

Forsante saa aikaan merkittäviä kustannussäästöjä työn automatisoinnin ohella muun muassa vähentämällä potilaiden laboratoriokäyntejä sekä pidentämällä kontrollikäyntien väliä.

Hyöty 4

Parempi potilastyytyväisyys

Potilas saa hoito-ohjeet sekä uuden annostelun joko tekstiviestillä tai suojatulla web-viestillä jo muutaman tunnin kuluessa laboratoriokäynnistä. Hyvän hoitotasapainon ja automaattisen kontrollivälin pidennyksen ansiosta myös kontrollien tarve vähenee.

Parantuneen hoidon laadun ansiosta säästetyt ihmishenget / 100 000 asukasta

Forsanten käyttäjät kertovat
Integroitu tärkeimpiin terveydenhuollon käytössä oleviin järjestelmiin

Usein kysyttyä

 1. Mikä on Forsante?

  Forsante on suomalaisen Valuecoden kehittämä ohjelmisto, jonka avulla terveyskeskuksissa ja sairaaloissa automatisoidaan yleisimpien kansansairauksien seuranta.
  Seuranta sisältää joissakin Forsanten palveluissa myös automaattisen lääkkeen annostuksen laskennan.

  Tällä hetkellä Forsante-ohjelmiston palvelut ovat Forsante Antikoagulaatiohoito, Forsanta MobiiliPSA ja Forsante Esitietopalvelu. Forsante tarjotaan SaaS-palveluna.

 2. Mikä on SaaS-palvelu?

  SaaS-palvelu tarkoittaa ohjelmistoa, joka tarjotaan ”Avaimet käteen” -periaatteella. Käyttäjän ei siis tarvitse huolehtia esimerkiksi palvelimista tai konesaleista, vaan ne sisältyvät palveluun.

  Forsante-palveluun sisältyvät:

  Ohjelmiston jatkuva kehittäminen ja ohjelmistopäivitykset.

  Parhaiden hoitokäytäntöjen mallit, jotka on koottu Forsantea käyttäviltä hoitoyksiköiltä.

  Valmiit ohjepohjat ja parhaat käytännöt Forsanten käyttäjiltä.

 3. Miksi seurantaa vaativia kliinisiä hoitoprosesseja kannattaa automatisoida tekoälyn avulla?

  Automatisointi vähentää henkilökunnan rutiineihin käyttämää työaikaa, säästää laboratoriokustannuksissa ja parantaa hoidon laatua. Tämän ansiosta terveydenhuollon henkilöstö voi työskennellä aiempaa enemmän potilaiden kanssa ja tehdä motivoivampaa sekä koulutustaan paremmin vastaavaa työtä. Hoidon laadun parantuminen johtaa vammautumisten ja kuolemantapausten merkittävään vähentymiseen. Automatisointi nopeuttaa lisäksi monissa tapauksissa hoitopäätösten tekemistä.

 4. Mitä tarvitsen käyttääkseni Forsantea?

  Forsanten käyttämiseen riittää tietokone ja Internet-yhteys. Kun hoitoyksikkö ottaa Forsanten käyttöönsä, ammattilaiset saavat siihen käyttöoikeudet.

  On hyvä huomioida, että Forsantea voidaan käyttää oman potilastietojärjestelmän kautta, mikäli käyttöönoton yhteydessä on tehty integraatio. Muussa tapauksessa Forsantea voi käyttää Forsanten omien tunnusten ja terveydenhuollon varmennekortin avulla. Tällöin erillisiä tunnuksia ei tarvita. Potilaat saavat käyttöoikeuden omasta hoitoyksiköstään, ja voivat kirjautua Forsanteen esimerkiksi verkkopankkitunnuksillaan.

 5. Mihin terveydenhuollon järjestelmiin Forsante on integroitu?

  Forsante on integroitu tärkeimpiin terveydenhuollon käytössä oleviin tietojärjestelmiin, kuten Apottiin/Epiciin, CGI:n Uranukseen, Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-palveluun, Elisan SMS-gateway-palveluun, Fimlabin WebFimlabiin, Kelan Kanta-arkistoon, Mylabin Weblabiin, Postin (ent. Itella) eKirje-palveluun sekä Tiedon Lifecareen.

  Integraatioiden ansiosta:

  Forsanteen kirjautumiseen ei tarvita erillisiä käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

  Potilastietojärjestelmässä avatun potilaan tiedot avautuvat automaattisesti Forsantessa.

  Laboratoriotulokset siirtyvät automaattisesti laboratoriotietojärjestelmästä Forsanteen.

  Forsante voi siirtää tietoja saumattomasti toiseen järjestelmään.

  Potilas voi kirjautua verkkopankkitunnuksillaan sisään Forsanteen Suomi.fi-tunnistautumisen avulla.

  Forsanten voi vastaanottaa Lääkitys- ja diagnoositietoja.

Tilaa ilmainen demo

Esityksessä käydään läpi palvelun hyötyjä, käyttötapauksia sekä verkkopalvelun ominaisuuksia.