Forsante Antikoagulaatiohoito

Forsante automatisoi antikoagulanttien annostelun ja seurannan tekoälyn avulla. Forsante Antikoagulaatiohoito sisältää varfariinin sekä suorien antikoagulanttien seurannan. Forsante säästää jopa 80 % lääkärien ja hoitajien antikoagulaatiohoitoon käyttämästä työajasta automaation ansiosta. Tämän lisäksi Forsante nostaa antikoagulaatiohoidon laatua merkittävästi muun muassa yhdenmukaistamalla hoitomallit, lisäämällä potilasturvallisuutta automaattisen annostelun myötä sekä parantamalla potilaiden hoitotasapainoa. Hoidon laadun kehittymistä seurataan TTR-arvon (time in therapeutic range), sekä komplikaatioiden seurannan avulla

Tutustu

Hyödyt

Hyöty 1

Toimintamallien yhdenmukaistuminen

Forsante yhdenmukaistaa antikoagulaatiohoidon toimintamallin kaikkialla samanlaiseksi. Käyttöönoton yhteydessä ammattilaisemme optimoi toimintamallin yhdessä asiakkaan kanssa, jotta hoitoketjusta saadaan saumaton esimerkiksi terveyskeskuksen ja sairaalan tai terveyskeskuksen ja kotihoidon välillä.
Tämän lisäksi palvelu antaa selkeän tilannekuvan hoitoprosessista. Forsanten Tilastot kertovat esimerkiksi yksikkökohtaisen tilanteen hoidon laadusta, sekä eri lääkityksiä käyttävien potilaiden lukumäärät.

Hyöty 2

Työajan säästö

Forsante automatisoi antikoagulaatiohoidon rutiinitöitä. Esimerkiksi varfariinin hoitoprosessiin kuluvasta työajasta säästetään 80 prosenttia automaation ansiosta. Palvelu laskee automaattisesti lääkityksen annostelun, seuraavan kontrolliajan sekä tekee automaattisesti tarvittavat potilaskirjaukset. Varfariinin osalta kirjaukset tallentuvat automaatisesti myös Kanta-arkistoon. Potilaskirjausten automatisointi säästää merkittävästi hoitajien ja lääkärien työaikaa.
Palvelumme automatisoi toimenpiteitä, jotka liittyvät suorien antikoagulanttien säännöllisiin potilaskontrolleihin. Se esimerkiksi näyttää hitaasti laskevan hemoglobiinitason tai kehittyvän munuaisten vajaatoiminnan.
Palvelu tukee myös pienimolekyylisen hepariinin (LMWH-valmisteet) käyttöä osana antikoagulaatiohoidon hoitoprosessia.

Hyöty 3

Kustannussäästöt

Forsante saa aikaan merkittäviä kustannussäästöjä työn automatisoinnin ohella muun muassa vähentämällä potilaiden laboratoriokäyntejä ja pidentämällä kontrollikäyntien väliä. Forsante myös mahdollistaa aikaisemman puuttumisen komplikaatiohin.

Hyöty 4

Parempi potilastyytyväisyys

Potilas saa hoito-ohjeet joko tekstiviestillä tai suojatulla web-viestillä jo muutaman tunnin kuluessa laboratoriokäynnistä. Hyvän hoitotasapainon ja varfariinin osalta automaattisen kontrollivälin pidennyksen ansiosta myös kontrollien tarve vähenee.

Parantuneen hoidon laadun ansiosta säästetyt ihmishenget / 100 000 asukasta

Forsanten käyttäjät kertovat

Usein kysyttyä

 1. Mikä on Forsante?

  Forsante on suomalaisen Valuecoden kehittämä ohjelmisto, jonka avulla terveyskeskuksissa ja sairaaloissa automatisoidaan yleisimpien kansansairauksien seuranta.
  Seuranta sisältää joissakin Forsanten palveluissa myös automaattisen lääkkeen annostuksen laskennan.

  Tällä hetkellä Forsante-ohjelmiston palvelut ovat Forsante Antikoagulaatiohoito, Forsanta MobiiliPSA ja Forsante Esitietopalvelu. Forsante tarjotaan SaaS-palveluna.

 2. Mikä on SaaS-palvelu?

  SaaS-palvelu tarkoittaa ohjelmistoa, joka tarjotaan ”Avaimet käteen” -periaatteella. Käyttäjän ei siis tarvitse huolehtia esimerkiksi palvelimista tai konesaleista, vaan ne sisältyvät palveluun.

  Forsante-palveluun sisältyvät:

  Ohjelmiston jatkuva kehittäminen ja ohjelmistopäivitykset.

  Parhaiden hoitokäytäntöjen mallit, jotka on koottu Forsantea käyttäviltä hoitoyksiköiltä.

  Valmiit ohjepohjat ja parhaat käytännöt Forsanten käyttäjiltä.

 3. Miksi seurantaa vaativia kliinisiä hoitoprosesseja kannattaa automatisoida tekoälyn avulla?

  Automatisointi vähentää henkilökunnan rutiineihin käyttämää työaikaa, säästää laboratoriokustannuksissa ja parantaa hoidon laatua. Tämän ansiosta terveydenhuollon henkilöstö voi työskennellä aiempaa enemmän potilaiden kanssa ja tehdä motivoivampaa sekä koulutustaan paremmin vastaavaa työtä. Hoidon laadun parantuminen johtaa vammautumisten ja kuolemantapausten merkittävään vähentymiseen. Automatisointi nopeuttaa lisäksi monissa tapauksissa hoitopäätösten tekemistä.

 4. Mitä tarvitsen käyttääkseni Forsantea?

  Forsanten käyttämiseen riittää tietokone ja Internet-yhteys. Kun hoitoyksikkö ottaa Forsanten käyttöönsä, ammattilaiset saavat siihen käyttöoikeudet.

  On hyvä huomioida, että Forsantea voidaan käyttää oman potilastietojärjestelmän kautta, mikäli käyttöönoton yhteydessä on tehty integraatio. Muussa tapauksessa Forsantea voi käyttää Forsanten omien tunnusten ja terveydenhuollon varmennekortin avulla. Tällöin erillisiä tunnuksia ei tarvita. Potilaat saavat käyttöoikeuden omasta hoitoyksiköstään, ja voivat kirjautua Forsanteen esimerkiksi verkkopankkitunnuksillaan.

 5. Mihin terveydenhuollon järjestelmiin Forsante on integroitu?

  Forsante on integroitu tärkeimpiin terveydenhuollon käytössä oleviin tietojärjestelmiin, kuten Apottiin/Epiciin, CGI:n Uranukseen, Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-palveluun, Elisan SMS-gateway-palveluun, Fimlabin WebFimlabiin, Kelan Kanta-arkistoon, Mylabin Weblabiin, Postin (ent. Itella) eKirje-palveluun sekä Tiedon Lifecareen.

  Integraatioiden ansiosta:

  Forsanteen kirjautumiseen ei tarvita erillisiä käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

  Potilastietojärjestelmässä avatun potilaan tiedot avautuvat automaattisesti Forsantessa.

  Laboratoriotulokset siirtyvät automaattisesti laboratoriotietojärjestelmästä Forsanteen.

  Forsante voi siirtää tietoja saumattomasti toiseen järjestelmään.

  Potilas voi kirjautua verkkopankkitunnuksillaan sisään Forsanteen Suomi.fi-tunnistautumisen avulla.

  Forsanten voi vastaanottaa Lääkitys- ja diagnoositietoja.

Tilaa ilmainen demo

Esityksessä käydään läpi palvelun hyötyjä, käyttötapauksia sekä verkkopalvelun ominaisuuksia.