Forsante Antikoagulaatio

Forsante Antikoagulaatio automatisoi antikoagulanttien annostelun, seurannan ja potilaskirjaukset tekoälyn avulla. Forsante Antikoagulaatio sisältää varfariinin sekä suorien antikoagulanttien seurannan.

Forsante Antikoagulaatio säästää automaation ansiosta jopa 80 % lääkärien ja hoitajien antikoagulaatiohoitoon käyttämästä työajasta. Forsante Antikoagulaatio nostaa antikoagulaatiohoidon laatua merkittävästi muun muassa yhdenmukaistamalla hoitomallit, lisäämällä potilasturvallisuutta automaattisen annostelun ansiosta sekä parantamalla potilaiden hoitotasapainoa. Hoidon laadun kehittymistä seurataan TTR-arvon (time in therapeutic range) sekä komplikaatioiden seurannan avulla. Palvelu perustuu kotimaisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin.

Potilasturvallisuuden takaamiseksi varfariinihoidon ohjausmoduli on CE-sertifioitu lääkinnällisten laitteiden direktiivin vaativaan IIb-luokkaan.

Hyödyt

Toimintamallien yhdenmukaistuminen

Forsante Antikoagulaatio yhdenmukaistaa antikoagulaatiohoidon hoitomallin. Käyttöönoton yhteydessä Valuecoden asiantuntijat optimoivat hoitomallin yhdessä asiakkaan kanssa. Yhdenmukaisen hoitomallin ja Forsanten toimintojen avulla pystytään rakentamaan saumaton hoitoketju esimerkiksi terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon yksiköiden välillä. Forsante Antikoagulaatio antaa ajantasaisen tilannekuvan hoitoprosessista. Palvelu kertoo esimerkiksi yksikkökohtaisen tilanteen hoidon laadusta sekä eri lääkityksiä käyttävien potilaiden lukumäärät.

Työajan säästö

Forsante automatisoi antikoagulaatiohoidon rutiinitöitä. Esimerkiksi varfariinin hoitoprosessiin kuluvasta työajasta säästetään jopa 80 prosenttia automaation ansiosta. Palvelu laskee automaattisesti lääkityksen annostelun, seuraavan laboratoriotutkimuksen ajankohdan sekä tekee automaattisesti tarvittavat potilaskirjaukset. Varfariinin osalta kirjaukset tallentuvat automaattisesti myös Kanta-arkistoon. Potilaskirjausten automatisointi säästää merkittävästi hoitajien ja lääkärien työaikaa.
Palvelu automatisoi toimenpiteitä, jotka liittyvät suorien antikoagulanttien säännöllisiin potilaskontrolleihin. Se esimerkiksi näyttää hitaasti laskevan hemoglobiinitason tai kehittyvän munuaisten vajaatoiminnan.
Palvelu tukee myös pienimolekyylisen hepariinin (LMWH-valmisteet) käyttöä osana antikoagulaatiohoidon hoitoprosessia.

Kustannussäästöt

Forsante Antikoagulaatio saa aikaan merkittäviä kustannussäästöjä pidentämällä automaattisesti potilaiden laboratoriokäyntien väliä silloin kun se on potilaan hoidon kannalta perusteltua. Palvelu myös mahdollistaa aikaisemman puuttumisen komplikaatioihin.

Parempi potilastyytyväisyys

Potilas saa hoito-ohjeet joko tekstiviestillä tai suojatulla web-viestillä jo muutaman tunnin kuluessa laboratoriokäynnistä. Potilaiden laboratoriokäynnit harvenevat hyvän hoitotasapainon ja laboratoriokäyntien välin automaattisen pidentämisen ansiosta.