Forsante Antikoagulaatio

Forsante Antikoagulaatio automatisoi antikoagulanttien annostelun, seurannan ja potilaskirjaukset tekoälyn avulla. Forsante Antikoagulaatio sisältää varfariinin sekä suorien antikoagulanttien seurannan.

Forsante Antikoagulaatio säästää automaation ansiosta jopa 80 % lääkärien ja hoitajien antikoagulaatiohoitoon käyttämästä työajasta. Forsante Antikoagulaatio nostaa antikoagulaatiohoidon laatua merkittävästi muun muassa yhdenmukaistamalla hoitomallit, lisäämällä potilasturvallisuutta automaattisen annostelun ansiosta sekä parantamalla potilaiden hoitotasapainoa. Hoidon laadun kehittymistä seurataan TTR-arvon (time in therapeutic range) sekä komplikaatioiden seurannan avulla. Palvelu perustuu kotimaisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin.

Potilasturvallisuuden takaamiseksi varfariinihoidon ohjausmoduli on CE-sertifioitu lääkinnällisten laitteiden direktiivin vaativaan IIb-luokkaan.

Tutustu

Hyödyt

Hyöty 1

Toimintamallien yhdenmukaistuminen

Forsante Antikoagulaatio yhdenmukaistaa antikoagulaatiohoidon hoitomallin. Käyttöönoton yhteydessä Valuecoden asiantuntijat optimoivat hoitomallin yhdessä asiakkaan kanssa. Yhdenmukaisen hoitomallin ja Forsanten toimintojen avulla pystytään rakentamaan saumaton hoitoketju esimerkiksi terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon yksiköiden välillä. Forsante Antikoagulaatio antaa ajantasaisen tilannekuvan hoitoprosessista. Palvelu kertoo esimerkiksi yksikkökohtaisen tilanteen hoidon laadusta sekä eri lääkityksiä käyttävien potilaiden lukumäärät.

Hyöty 2

Työajan säästö

Forsante automatisoi antikoagulaatiohoidon rutiinitöitä. Esimerkiksi varfariinin hoitoprosessiin kuluvasta työajasta säästetään jopa 80 prosenttia automaation ansiosta. Palvelu laskee automaattisesti lääkityksen annostelun, seuraavan laboratoriotutkimuksen ajankohdan sekä tekee automaattisesti tarvittavat potilaskirjaukset. Varfariinin osalta kirjaukset tallentuvat automaattisesti myös Kanta-arkistoon. Potilaskirjausten automatisointi säästää merkittävästi hoitajien ja lääkärien työaikaa.
Palvelu automatisoi toimenpiteitä, jotka liittyvät suorien antikoagulanttien säännöllisiin potilaskontrolleihin. Se esimerkiksi näyttää hitaasti laskevan hemoglobiinitason tai kehittyvän munuaisten vajaatoiminnan.
Palvelu tukee myös pienimolekyylisen hepariinin (LMWH-valmisteet) käyttöä osana antikoagulaatiohoidon hoitoprosessia.

Hyöty 3

Kustannussäästöt

Forsante Antikoagulaatio saa aikaan merkittäviä kustannussäästöjä pidentämällä automaattisesti potilaiden laboratoriokäyntien väliä silloin kun se on potilaan hoidon kannalta perusteltua. Palvelu myös mahdollistaa aikaisemman puuttumisen komplikaatioihin.

Hyöty 4

Parempi potilastyytyväisyys

Potilas saa hoito-ohjeet joko tekstiviestillä tai suojatulla web-viestillä jo muutaman tunnin kuluessa laboratoriokäynnistä. Potilaiden laboratoriokäynnit harvenevat hyvän hoitotasapainon ja laboratoriokäyntien välin automaattisen pidentämisen ansiosta.

Parantuneen hoidon laadun ansiosta säästetyt ihmishenget / 100 000 asukasta

Forsanten käyttäjät kertovat

Usein kysyttyä

 1. Mikä on Forsante?

  Forsante on ohjelmistoalusta, jonka palveluiden avulla automatisoidaan seurantaa vaativien sairauksien kliinisiä hoitoprosesseja. Terveydenhuollon organisaatioille Forsante tuottaa tehokkuutta, se vapauttaa ammattilaisen aikaa rutiineista potilaan kohtaamiseen, sekä tuo potilaille parempaa turvallisuutta ja hoitokokemusta. Forsanten kriittiset osat ovat CE-sertifioituja lääkinnällisiä laitteita. Forsante on integroitu tärkeimpiin terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Forsante tarjoaa tällä hetkellä seuraavat SaaS (Software as a Service) -periaatteella toimivat palvelut:

  -Forsante Antikoagulaatio
  -Forsanta PSA
  -Forsante Esitieto

  SaaS-palvelu tarkoittaa ohjelmistoa, joka tarjotaan ”Avaimet käteen” -periaatteella. Käyttäjän ei siis tarvitse huolehtia esimerkiksi palvelimista tai konesaleista, vaan ne sisältyvät palveluun.

 2. Mikä on SaaS-palvelu?

  SaaS-palvelu (Software as a Service) tarkoittaa ohjelmistoa, joka tarjotaan ”Avaimet käteen” -periaatteella. Käyttäjän ei siis tarvitse huolehtia esimerkiksi palvelimista tai konesaleista, vaan ne sisältyvät palveluun.

  Forsanten palveluihin sisältyvät:

  -Ohjelmiston jatkuva kehittäminen ja ohjelmistopäivitykset.
  -Parhaiden hoitokäytäntöjen mallit, jotka on koottu Forsantea käyttäviltä hoitoyksiköiltä.
  -Valmiit ohjepohjat ja parhaat käytännöt Forsanten käyttäjiltä.

 3. Miksi seurantaa vaativia kliinisiä hoitoprosesseja kannattaa automatisoida tekoälyn avulla?

  Automatisointi vähentää henkilökunnan rutiineihin käyttämää työaikaa, säästää laboratoriokustannuksissa ja parantaa hoidon laatua. Tämän ansiosta terveydenhuollon henkilöstö voi työskennellä aiempaa enemmän potilaiden kanssa ja tehdä motivoivampaa sekä koulutustaan paremmin vastaavaa työtä. Hoidon laadun parantuminen johtaa vammautumisten ja kuolemantapausten merkittävään vähentymiseen. Automatisointi nopeuttaa lisäksi monissa tapauksissa hoitopäätösten tekemistä.

 4. Mitä tarvitsen käyttääkseni Forsantea?

  Forsanten käyttämiseen riittää tietokone ja Internet-yhteys. Kun hoitoyksikkö ottaa Forsanten käyttöönsä, ammattilaiset saavat siihen käyttöoikeudet.

  On hyvä huomioida, että Forsantea voidaan käyttää oman potilastietojärjestelmän kautta, mikäli käyttöönoton yhteydessä on tehty integraatio. Muussa tapauksessa Forsantea voi käyttää Forsanten omien tunnusten ja terveydenhuollon varmennekortin avulla. Tällöin erillisiä tunnuksia ei tarvita. Potilaat saavat käyttöoikeuden omasta hoitoyksiköstään, ja voivat kirjautua Forsanteen esimerkiksi omilla verkkopankkitunnuksillaan.

 5. Mihin terveydenhuollon järjestelmiin Forsante on integroitu?

  Forsante on integroitu tärkeimpiin terveydenhuollon tietojärjestelmiin, kuten:

  -Apotti
  -CGI:n Uranus
  -CGI:n Pegasos
  -Elisan SMS-gateway -palvelu
  -Epic
  -Fimlabin WebFimlab
  -Mylabin Weblab
  -Tiedon Lifecare
  -Postin (ent. Itella) eKirje-palvelu
  -Kelan Kanta-arkisto
  -Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-palvelu

   

  Integraatioiden ansiosta:

  -Forsanteen kirjautumiseen ei tarvita erillisiä käyttäjätunnuksia ja salasanoja.
  -Potilastietojärjestelmässä avatun potilaan tiedot avautuvat automaattisesti Forsantessa.
  -Laboratoriotulokset siirtyvät automaattisesti laboratoriotietojärjestelmästä Forsanteen.
  -Forsante voi siirtää tietoja saumattomasti toiseen järjestelmään.
  -Potilas voi kirjautua verkkopankkitunnuksilla sisään Forsanteen Suomi.fi-tunnistautumisen avulla.
  -Forsante voi vastaanottaa lääkitys- ja diagnoositietoja.

Tilaa maksuton demo

Esityksessä käydään läpi palvelun hyötyjä, käyttötapauksia sekä verkkopalvelun ominaisuuksia.