Forsante Klotsapiini

Forsante Klotsapiini on kokonaisratkaisu klotsapiinia käyttävien potilaiden hoidon ohjaukseen ja seurantaan.

Forsante Klotsapiini huolehtii hoitoprosessin turvallisesta etenemisestä muistuttaen potilasta laboratoriokontrolleista, tulkiten laboratoriotulokset ja hälyttäen ammattilaista tarvittaessa. Forsante Klotsapiini toteuttaa EU:n lääkeviraston viralliseen ohjeistukseen perustuvat toimintaehdotukset ja annostelusuositukset.

Forsante Klotsapiini vähentää klotsapiinihoitoon liittyviä inhimillisiä virheitä. Se vähentää hoidon katkoksia muistuttamalla potilasta lääkkeen ottamisesta. Se myös pienentää hoidon kustannuksia, kun työläät ja kalliit uudelleenaloitukset vähenevät.

Forsante Klotsapiini mahdollistaa saumattoman hoitoprosessin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Forsanten tekoälyyn perustuva automaatio auttaa säästämään terveydenhuollon kriittisiä resursseja, ammattilaisten työaikaa. Se tarjoaa ammattilaiselle myös perustelut ehdotettuihin hoitoratkaisuihin. Potilasturvallisuuden takaamiseksi klotsapiinihoidon ohjausmoduli tullaan CE-merkitsemään lääkinnälliseksi laitteeksi vaativaan IIb-luokkaan.

Hyödyt

Työajan säästö

Forsante Klotsapiini automatisoi klotsapiinihoidon vaiheita, vähentäen 70 % perinteisen hoitoprosessin askeleista. Tämä säästää ammattilaisten työaikaa. Forsante Klotsapiini ohjaa potilaan käymään laboratoriokokeessa ja muistuttaa kokeesta tekstiviestillä. Forsante tulkitsee automaattisesti laboratoriokokeen tulokset niiden valmistuttua ja laskee seuraavan laboratoriokäynnin ajankohdan.

Seurannan laadun paraneminen

Forsante Klotsapiini -palvelun automaatio muistuttaa potilasta tulevasta laboratoriokokeesta. Potilas saa myös aiempaa nopeammin tiedon laboratoriotuloksistaan. Forsante Klotsapiini -palvelu tulkitsee tulokset ja lähettää tarvittaessa hälytyksen hoitohenkilökunnalle.

Kustannussäästöt

Forsante Klotsapiini vähentää unohtuneiden poliklinikkakäyntien määrää, sillä palvelu muistuttaa automaattisesti lähestyvästä laboratorioajasta. Forsante Klotsapiini myös vähentää uudelleenaloituksia, mikä pienentää kustannuksia.