Forsante Esitietopalvelu

Forsante Esitietopalvelu on sairaalan digitaalinen tulotietopalvelu. Potilas voi täyttää esitietolomakkeen ennen sairaalaan tuloa joko sähköisesti verkkopalvelussa tai postittaa perinteisen paperiversion. Jos potilas täyttää esitietolomakkeen paperisena, se skannataan Forsanten sähköiseen järjestelmään.

Tutustu

Terveydenhuollon ammattilaisten ei tarvitse enää Forsante Esitietopalvelun käyttöönoton jälkeen käydä läpi kaikkia esitietolomakkeita, sillä järjestelmä luokittelee lomakkeet vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin lomakkeisiin.

Vihreät lomakkeet

Vihreä lomake tarkoittaa perustervettä potilasta. Tällainen potilas ei yleensä vaadi etukäteisvalmisteluja ennen toimenpiteitä. Vihreitä lomakkeita on noin kolmasosa kaikista lomakkeista.

Keltaiset lomakkeet

Keltainen lomake tarkoittaa, että potilas vaatii jotakin etukäteisvalmisteluja ennen toimenpidettä. Ne kysymykset, jotka vaativat tarkempaa läpikäyntiä, on korostettu esitietolomakkeessa keltaisella värillä. Sairaanhoitajat vastaavat yleensä näistä lomakkeista, ja voivat tehdä toimenpidettä edeltävän haastattelun käymällä läpi vain keltaiset kysymykset läpi – ei koko lomaketta. Kaikista lomakkeista keltaisia lomakkeita on noin puolet.

Punaiset lomakkeet

Punainen lomake tarkoittaa, että potilas vaatii etukäteisvalmisteluja ennen toimenpidettä. Ne kysymykset, jotka vaativat tarkempaa läpikäyntiä, on korostettu esitietolomakkeessa punaisella värillä. Lääkärit vastaavat yleensä näistä lomakkeista. Punaisia lomakkeita on alle 20 prosenttia kaikista.

Hyöty 1

Työajan säästö

Forsante Esitietopalvelu säästää merkittävästi työaikaa: lääkärien tarvitsee ennen toimenpidettä käydä läpi ainoastaan järjestelmän punaiseksi luokittelemat lomakkeet. Kaikista esitietolomakkeista punaiseen luokkaan kuuluu alle 20 prosenttia – noin 80 prosenttia esitietolomakkeista ei siis vaadi lääkärin läpikäymistä.

Hyöty 2

Helppokäyttöisyys

Esitietolomake on Forsanten palvelussa helppo täyttää. Kysymykset myös päivittyvät automaattisesti potilaan antamien vastausten sekä vastaajan iän ja sukupuolen mukaan.

Hyöty 3

Kattavuus

Esitiedot saadaan kerättyä lähes kaikilta potilailta. Kaikki lomakkeet muutetaan digitaaliseen muotoon.

Aiemmin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lääkäreiden piti käydä kaikki esitietolomakkeet läpi, nykyisin ainoastaan punaiset. Punaiset lomakkeet muodostavat alle 20 % kaikista lomakkeista, joten lääkäreiden työajasta säästetään esitietolomakkeiden läpikäynnissä jopa 80 %.