Forsante Esitieto

Forsante Esitieto on sairaalan digitaalinen tulotietopalvelu, jonka ansiosta terveydenhuollon ammattilaisten ei tarvitse käydä läpi kaikkien hoitotoimenpiteeseen saapuvien potilaiden esitietolomakkeita.

Forsante Esitieto täydentää potilastietojärjestelmän toimintaa segmentoimalla potilaat automaattisesti hoidon tarpeen perusteella. Segmentointi ohjaa hoitoprosessia. Forsante Esitieto luokittelee lomakkeet potilaan vastausten perusteella vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin lomakkeisiin ja ohjaa potilaiden tiedot oikean ammattilaisen käsiteltäväksi.

Forsante Esitieto -palvelussa käytettävät algoritmit ja lomakkeen kysymykset ovat muokattavissa kunkin terveydenhuollon yksikön tarpeiden mukaiseksi.

Terveydenhuollon ammattilaisten ei tarvitse enää Forsante Esitieto -palvelun käyttöönoton jälkeen käydä läpi kaikkia esitietoja. Palvelu luokittelee lomakkeet potilaan vastausten perusteella automaattisesti vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin lomakkeisiin.

 

 

Vihreät lomakkeet

Vihreä lomake tarkoittaa perustervettä potilasta. Tällainen potilas ei yleensä vaadi etukäteisvalmisteluja ennen toimenpiteitä. Noin kolmasosa kaikista lomakkeista on vihreitä.

Keltaiset lomakkeet

Keltainen lomake tarkoittaa, että potilas vaatii jotakin etukäteisvalmisteluja ennen toimenpidettä. Ne kysymykset, jotka vaativat tarkempaa läpikäyntiä, on korostettu esitietolomakkeessa keltaisella värillä. Sairaanhoitajat vastaavat yleensä näistä lomakkeista, ja voivat tehdä toimenpidettä edeltävän haastattelun käymällä läpi vain keltaiset kysymykset läpi – ei koko lomaketta. Noin puolet kaikista lomakkeista on keltaisia.

Punaiset lomakkeet

Punainen lomake tarkoittaa, että potilas vaatii etukäteisvalmisteluja ennen toimenpidettä. Ne kysymykset, jotka vaativat tarkempaa läpikäyntiä, on korostettu esitietolomakkeessa punaisella värillä. Lääkärit vastaavat yleensä näistä lomakkeista. Alle viidesosa kaikista lomakkeista on punaisia.

 

 

Aiemmin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lääkäreiden piti käydä kaikki esitietolomakkeet läpi, nykyisin ainoastaan punaiset. Punaiset lomakkeet muodostavat alle 20 % kaikista lomakkeista, joten lääkäreiden työajasta säästetään esitietolomakkeiden läpikäynnissä jopa 80 %.

Työajan säästö

Forsante Esitieto säästää merkittävästi työaikaa: lääkärien tarvitsee ennen toimenpidettä käydä läpi ainoastaan järjestelmän punaiseksi luokittelemat lomakkeet. Punaisia lomakkeita, jotka eivät vaadi lääkäriltä toimenpiteitä, on Forsanten Tilastojen perusteella ollut alle viidesosa kaikista lomakkeista. Lääkäreiden työajasta voidaan säästää tämän ansiosta jopa 80 prosenttia.

Helppokäyttöisyys

Esitietolomake on Forsanten palvelussa helppo täyttää. Kysymykset myös päivittyvät automaattisesti potilaan antamien vastausten sekä vastaajan iän ja sukupuolen mukaan.

Kattavuus

Forsante Esitieto -palvelun lomake on yksinkertaista täyttää. Potilas voi valita, täyttääkö hän lomakkeen paperilla vai sähköisesti. Potilas lähettää paperisen esitietolomakkeen palveluun, joka lukee paperilla täytettyjen lomakkeiden tiedot automaattisesti sähköiseen muotoon. Tämän ansiosta lähes kaikilta potilailta saadaan kerättyä esitiedot.