• Tiina Tiihonen
  • 9.11.2023
Artikkeli

Terveydenhuollon resurssipula: Löytyykö ratkaisu teknologiasta?

Kasvavat hoitojonot, hoitajapula, ulkomaisen työvoiman haasteet, hoitotakuu, väestön ikääntyminen, säästöt hyvinvointialueilla… Uutisotsikot kertovat karua kieltään suomalaisen terveydenhuollon tilanteesta. Laadukas julkinen terveydenhuolto on ollut suomalaisten ylpeys. Meillä jokainen on voinut turvata siihen, että sairastumisen hetkellä hän saa hyvää hoitoa, tulotasosta riippumatta.

Kunnes tuli terveydenhuollon kriisi. Kiristyvät hoitotakuut, ja samalla kiristyvät resurssit. Jokainen tietää, että jotain olisi tehtävä, mutta mahdollisuudet hyviin ja vaikuttaviin päätöksiin jäävät puutteellisen rahoituksen ja byrokratian jalkoihin. Olemmeko ajautuneet umpikujaan ja mahdottomuuksien äärelle?

On aika suunnata katse eteenpäin tulevaisuuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Teknologian kehitys tarjoaa jatkuvasti uusia tapoja tehdä asioita tehokkaammin ja vaivattomammin. Automaatio tulee kehittymään ja merkittävästi lisääntymään tulevina vuosina. Tekoälyn eksponentiaalinen kehitys antaa jo toivoa tulevaisuudesta, jossa terveydenhuollon ammattilaiset saavat keskittyä siihen, missä heidän ammattitaitonsa on: potilaiden laadukkaassa hoidossa.

On kaikkien etu, että turhat paperityöt, rutiinit ja työvaiheet saadaan karsittua pois. On järkevää antaa tietokoneen tehdä kaavamaiset laskelmat myös inhimillisten virheiden välttämiseksi. Tarvitsemme hoitajia ja lääkäreitä. Tarvitsemme heitä erityisesti siellä, missä potilaat ovat. Tekoäly voi tehdä paljon, mutta se ei voi koskaan korvata inhimillisiä kohtaamisia. Meidän tehtävämme Forsantella on auttaa tässä. Annamme koneen tehdä sen, minkä kone tekee parhaiten, jotta ihminen voi tehdä sen, minkä ihminen tekee parhaiten.