• Tiina Tiihonen
  • 24.11.2022
Artikkeli

Suorien antikoagulanttien seuranta on osa hyvää hoitoa

Uuden sukupolven suorat antikoagulantit ovat osittain korvanneet varfariinihoidot. Vaikka suorien antikoagulanttien toimintamekanismi on hiukan erilainen, on niiden tehoa kuitenkin syytä mitata säännöllisesti. Potilaan hyvään hoitoon kuuluu myös laadukas seuranta.

Jopa joka kolmas verenohennushoitopotilas on pudonnut pois seurannan piiristä (Lääkärilehti 10/21, ”Suomalaisten eteisvärinäpotilaiden kokemuksia sairautensa hoidosta”, Hekkala). Vaikka suorat antikoagulantit ovat osalle potilaista parempi vaihtoehto kuin varfariini, ei niitäkään voi jättää seuraamatta. Antikoagulanttihoidon riskit, kuten anemia tai munuaisongelmat, korostuvat vanhemmilla ihmisillä. Näiden riskien asianmukaiseen hallintaan kuuluu myös hoitotasapainon ja -vasteen seuranta. 

Lääkehoidon toimivuuden mittaaminen on tärkeää useasta eri syystä. Potilaan ollessa aktiivinen toimija omassa hoidossaan, hänellä on oikeus tietää mitä hänen kehossaan tapahtuu. Lääkehoidon vasteen säännöllinen mittaaminen on myös hoitomyöntyvyyden kannalta tärkeää. Kun potilas otetaan hoitoprosessiin aktiiviseksi toimijaksi, tuntuu lääkehoito omalta. Suorissa antikoagulanttihoidoissa säännöllisyys on tärkeää, koska yksikin unohdettu annos laskee lääkehoidon tehoa paljon. 

Eurooppalainen sydänlääkäreiden yhdistys ESC suosittaa suoria antikoagulantteja koskevassa ohjeistuksessaan yli 75-vuotiaille, ja erityisesti dabigatraanin käyttäjille, verikoekontrollia noin neljän kuukauden välein. Muille suorien antikoagulanttien käyttäjille suositellaan vuosittaista kontrollia. Suorienkin antikoagulanttien kohdalla seurannan jättäminen potilaan itsensä varaan nostaa vakavien komplikaatioiden riskiä. 

Lääkehoito on potilaan ja lääkärin välinen prosessi. Se toimii molemminpuolisen luottamuksen varassa, mutta sen rakentamiseen ja säilyttämiseen tarvitaan myös tietoa ja dataa potilaan lääkehoidon tilanteesta. Forsante on osa tätä ketjua, toimien huomaamattomana linkkinä potilaan ja ammattilaisen välillä. Se muistuttaa laboratoriokäynneistä ja tulkitsee laboratoriotuloksia automaattisesti. Forsanten teknologia huomioi jokaisen näytteen ja huomauttaa, jos tilanne on epänormaali. Näin voidaan varmistaa laadukkaan seurannan toteutuminen – myös suorien antikoagulanttien käyttäjillä.