• Tiina Tiihonen
  • 8.9.2023
Artikkeli

Kustannushyötyä älykkään automaation avulla: eturauhassyövän seurannan uusi suunta

Eturauhassyöpä on suomalaisten miesten yleisin syöpä, ja siihen sairastuu noin 5000 miestä vuosittain. Eturauhassyövän merkittävimmät tunnistetut riskitekijät ovat ikääntymisen lisäksi perinnöllinen alttius ja etninen tausta. Eturauhassyöpä yleistyy nopeaa vauhtia ja ilmaantuvuus lisääntyy miesten keski-iän noustessa. Lisäksi täysin oireettomilta miehiltä löydetään terveystarkastusten yhteydessä yhä useammin eturauhassyöpä sattumalöydöksenä. Asiaan on vaikuttanut myös miesten lisääntynyt omaehtoinen tutkimuksiin hakeutuminen.

Eturauhassyövän diagnoosi perustuu eturauhasen tunnusteluun ja verinäytteestä tutkittavaan PSA-merkkiaineeseen. Lisäksi voidaan tarvita kuvantamistutkimuksia. Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli yli 57 000 eturauhassyöpää sairastavaa potilasta. Heidän PSA-tulostensa tulkinta aiheuttaa noin 10 miljoonan euron* vuotuisen työvoimakustannuksen.

Eräissä yliopisto- ja muissa sairaaloissa on jo käytetty Forsanten älykkääseen automaatioon perustuvaa ratkaisua, jonka avulla suurin osa työvoimakustannuksista vältetään. Koko Suomen laajuudessa käytettynä tämä tuottaisi yli 5 miljoonan euron nettosäästön, jolla voitaisiin vastata muihin tarpeisiin.

Suomessa ei ole olemassa kansallista eturauhassyövän seulontaohjelmaa. PSA-arvon seuraaminen oireettomilta ihmisiltä aiheuttaisi vääriä positiivisia tuloksia, turhia hoitoja ja turhia kuluja – puhumattakaan mahdollisen syöpädiagnoosin aiheuttamasta henkisestä kuormituksesta, minkä takia väestötason seulontojen hyödyllisyydestä ei vallitse yksimielisyyttä asiantuntijoiden keskuudessa.

PSA-arvon nousu kertoo kuitenkin uusiutumisriskistä jo todetuissa syöpätapauksissa. Siksi eturauhassyöpään sairastuneiden PSA-arvoja seurataan.

Seurannan automatisointi säästää kustannuksia

Eturauhassyövän sairastaneita ihmisiä ja sitä myöten seurantaa on paljon – onhan eturauhassyöpä miesten yleisin syöpä. Yhden PSA-tuloksen tulkinnan kustannukset olivat jo vuosia sitten selvästi yli sata euroa.*

Tietokoneen tekemä analyysi säästää kustannuksia, ja mikä tärkeämpää, vapauttaa urologeja potilastyöhön. Professori Antti Rannikon työryhmän julkaisun* mukaan Forsante PSA:n kaltainen palvelu voi säästää noin 100-245 euroa kontrollikerralta.

Forsante PSA automatisoi eturauhassyövän seurannan muistuttamalla potilasta automaattisesti laboratoriokäynnistä ja lähettämällä hänelle PSA-arvon ja toimintaohjeen tekstiviestillä. Hoitava yksikkö seuraa potilaitaan palvelun kautta ja saa hälytyksen, mikäli potilas ei käy laboratoriokokeissa, tai mikäli potilaan PSA-arvo on aiheuttanut hälytyksen.

Eturauhassyövän seurannan automatisointi on askel kehityksessä, jossa terveydenhuoltojärjestelmää uudistetaan. Tuottavuuden paraneminen auttaa kohdistamaan niukkoja resursseja potilaiden parhaaksi.

 

*Lähde: Laskelma sekä säästölaskelma perustuu artikkelin Bergroth, R., Matikainen, M. & Rannikko, A. (2021). Mobile PSA: A Novel Telehealth Tool for Prostate Cancer Follow-Up (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8317875/) taulukon 1 PSA-mittausten kustannuksiin, kun mittauksia on keskimäärin 1,5 kertaa vuodessa, ja jokaista mittausta kohden voidaan säästää yli 100 euroa.