• Tiina Tiihonen
  • 29.5.2019
Artikkeli

Karviainen laajentaa Forsanten suoriin antikoagulantteihin syksyllä 2019 hoidon turvallisuuden varmistamiseksi

Perusturvakuntayhtymä Karviainen läntisellä Uudellamaalla seuraa suorien antikoagulanttien käyttöä tällä hetkellä manuaalisesti. Suorilla antikoagulanteilla hoidettavien potilaiden lukumäärä kasvaa, mutta näiden potilaiden hoidon seuranta on tällä hetkellä käsityötä: se on työlästä ja vaatii järjestelmällisen manuaalisen toimintatavan noudattamista. Potilastietojärjestelmät eivät tue seurantaa eikä sähköisiä työkaluja ole toistaiseksi olemassa. Karviainen suunnitteleekin laajentavansa varfariinihoidon seurannassa käyttämänsä Forsante-ohjelmiston käyttöä myös suorilla antikoagulanteilla annettavan hoidon seurantaan syksyllä 2019.

Karviaisen perusturvakuntayhtymän osastonhoitaja Ritva Räikkönen kertoo, että ”Mielestämme suorien antikoagulanttien käytön turvallisuuden varmistamiseksi seuranta tulee toteuttaa kansallisten hoitosuositusten mukaisesti. Kansallisissa hoitosuosituksissa edellytetään säännöllistä potilaskohtaisten kriteerien perusteella tehtävää seurantaa. Tätä seurantaa on tehty tähän saakka manuaalisesti. Valuecoden toimittama ohjelmistorobotti Forsante on jo muuttanut sen, miten seuraamme varfariinin käyttöä ja säästänyt merkittävästi ammattilaisten työaikaa sekä mikä tärkeintä, parantanut hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Odotamme samoja hyötyjä myös suorien antikoagulanttien seurannan automatisoinnista.”

Syksyllä 2019 Valuecode julkaisee Forsante Antikoagulaatiohoito-palvelun ”Suorat antikoagulantit” -laajennuksen. Laajennus sisältää alkuvaiheessa olennaisimmat ominaisuudet. Nämä ominaisuudet perustuvat Suomen johtavan hyytymishäiriöhoidon asiantuntijan Riitta Lassilan ohjeeseen suorilla oraalisilla antikoagulanteilla annettavasta hoidosta, joka julkaistiin 6.2.2019 Lääkärin käsikirjassa, (https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=ykt01922&p_haku=antikoagulantit.) sekä Forsanten asiantuntijaryhmään kuuluvien lääkäreiden näkemyksiin turvallisesta hoidosta. Ohjeessa todetaan muun muassa, että ”Säännöllinen kliininen ja laboratorioseuranta (mm. maksan ja munuaisten toimintakokeet) on tarpeen vähintään puolivuosittain.”

 

Forsante Antikoagulaatiohoito-palvelun uudet ominaisuudet ovat:
  • Forsante automatisoi säännöllisiin potilaskontrolleihin liittyviä, terveydenhuollon ammatilaisilta edellytettäviä toimenpiteitä.
  • Forsante antaa ammattilaisille automaattisesti hoito-ohjesuosituksia ja tukee hoitoprosessin etenemistä.
  • Forsante tuottaa ammattilaisille selkeän näkymän antikoagulaatiohoidon kokonaishoitoprosessiin, sisältäen sekä suorat antikoagulantit että varfariinin.
  • Forsante automatisoi suoriin antikoagulantteihin liittyvien potilaskirjausten tekemistä Forsantessa.
  • Forsante Tilastot tarjoaa ajantasaisen tilannekuvan antikoagulaatiohoidosta (esimerkiksi eri lääkityksiä käyttävien potilaiden lukumäärät).