• Tiina Tiihonen
  • 18.6.2019
Artikkeli

Apotin tekoälyintegraatio parantaa potilasturvallisuutta ja säästää hoitohenkilökunnan työaikaa Vantaalla

Apottiin liitetty Forsante-ohjelmistorobotti ja sen tekoäly helpottavat vantaalaisten ja Vantaan terveysasemien henkilökunnan arkea sekä parantavat potilasturvallisuutta.

Vantaalla Apotti-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä otettiin käyttöön myös Forsante-työpöytäintegraatio. Vantaalla on arviolta* noin 6 000 verenohennuslääkitystä käyttävää potilasta, joista noin puolet käyttää Marevan-lääkitystä. Verenohennuslääkitys on yksi eniten terveydenhuollon ammattilaisten työaikaa vaativista tehtävistä terveyskeskuksissa. Tekoälyä hyödyntävä ohjelmistorobotti laskee automaattisesti oikean lääkeannostuksen ja toimittaa hoito-ohjeen välittömästi potilaalle.

Vantaalla on arvioitu, että tekoälyn avulla henkilökunnan kokonaistyöaikaa pystytään säästämään useiden henkilötyövuosien verran ja hoidon laatu paranee merkittävästi. Ohjelmistorobottia käyttävät Apotin toiminta-alueella Vantaan kaupungin terveysasemat. Lisäksi se on käytössä esimerkiksi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa.

Forsante-työpöytäintegraatio on hyvä alku Apotti-järjestelmän lisätoiminnallisuuksien kirjoon. Parhaillaan teemme yhteistyössä jatkokehitystä laajemman integraation saavuttamiseksi. Laajennetulla integraatiolla pyrimme parantamaan hoidon laatua entisestään ja kohentamaan hoitoon liittyvän tiedon löydettävyyttä, Apotin ratkaisuarkkitehti, lääkäri Kristian Koivisto kertoo.

Forsante-ohjelmistorobottia on käytetty Vantaalla vuodesta 2016 alkaen. Se on nopeuttanut tuhansien vantaalaisten saamaa hoitoa, kun tieto verenohennuslääkkeen annosteluohjeesta tulee aiempaa nopeammin. Samalla potilaiden laboratoriokäyntivälejä on pystytty harventamaan. Myös potilasturvallisuus on parantunut, koska ohjelmistorobotti laskee turvallisen lääkeannostuksen automaattisesti.

Ketterä yhteistyö Apotin kanssa ja Apotti-ekosysteemin tarjoama toiminnallinen tuki ovat edistäneet Forsante-ohjelmistorobotin nopeaa integroimista järjestelmään. Odotamme syvenevän yhteistyön jatkuvan yhtä laadukkaana ja parantavan edelleen potilasturvallisuutta sekä helpottavan terveydenhuollon henkilökunnan arkea Valuecode Oy:n asiakkuusjohtaja Joonas Siitonen sanoo.