• Mervi Peltonen
  • 25.3.2022
Artikkeli

Viisi parasta käytäntöä terveydenhuollon ammattilaiselle menestyä tehtävässään uudella hyvinvointialueella

1. Vapauta aikaa rutiineista potilaan kohtaamiseen 

Hoitotakuu eli hoitoonpääsyn laissa säädetty määräaika asettaa merkittäviä haasteita terveydenhuollon työvoimalle ja lääkäreille. Aika on rajallinen resurssi väestörakenteen muuttuessa ja uusiin terveyskriiseihin varautuessa. Samalla terveyspalvelujen tulee olla saavutettavissa laadukkaasti ja tehokkaasti.

Yksi keino auttaa tässä tilanteessa on vapauttaa olemassa olevan henkilökunnan aikaa rutiinitöistä potilaiden kohtaamiseen. Sopivilla tietoteknisillä ratkaisuilla voidaan tätä tavoitetta tukea.

Forsante-ohjelmistoalusta on kehitetty automatisoimaan seurantaa vaativien sairauksien kliinisiä hoitoprosesseja. Alustalta löytyvät palvelut antikoagulaatiohoitoon sekä eturauhassyövän ja suolistosyövän seurantaan. Forsante Antikoagulaatio sisältää varfariinin ja suorien antikoagulanttien seurannan. Automaatio säästää jopa 80% antikoagulaatiohoitoon käytetystä työajasta.

Uusina palveluina olemme tuomassa alustalle Diabetes-palvelun diabetespotilaiden seurantaan, sekä Klotsapiini-palvelun klotsapiinilääkityksen automatisoituun seurantaan. Forsanten seuratessa automaattisesti laboratoriotuloksia, arvokasta työaikaa vapautuu muihin tehtäviin ja potilaan kohtaamiseen.

Sairaaloille on lisäksi tarjolla sähköinen tulotietopalvelu. Forsante Esitieto täydentää potilastietojärjestelmän toimintaa segmentoimalla potilaat automaattisesti hoidon tarpeen perusteella. Segmentointi ohjaa hoitoprosessia ja säästää ammattilaisen aikaa.

2. Työskentele tietoturvallisten ohjelmistojen kanssa 

STM:n hiljattain julkaiseman strategian visiona on tehdä Suomesta asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026. Forsante on yrityksenä sitoutunut tämän strategian tavoitteiden toteuttamiseen.

Julkisuudessa on viime aikoina näkynyt uutisointia erilaisista tietoturvaloukkauksista. Maailmantilanteen epävarmuus saa aikaan sen, että vastaavat tietoturvaan liittyvät loukkaukset saattavat lähitulevaisuudessa lisääntyä.

Forsante Oy:n tausta on tietoturvakonsultoinnissa, joten henkilötietojen, ohjelmistojen sekä tietoliikenteen asianmukainen suojaaminen on yrityksemme ydinosaamista. Forsante-ohjelmisto on A-luokan tietojärjestelmä ja sen tietoturvallisuutta auditoidaan säännöllisesti.

Forsanten olennaiset osat on CE-sertifioitu lääkintälaitteeksi. Tästä syystä pidämme yllä laatujärjestelmää, jota kansainvälinen sertifiointiorganisaatio SGS Fimko auditoi vuosittain. Laatujärjestelmämme varmistaa, että potilasturvallisuus toteutuu tuotteissamme ja kaikessa toiminnassamme.

3. Varmista ohjelmistojen integroitavuus ja skaalautuvuus

Ohjelmistojen käytettävyyden kannalta on oleellista, että tärkeä tieto on helposti nähtävillä eri käyttöpaikoissa. Tiedon tulee siirtyä eri järjestelmien välillä sujuvasti ilman toistuvia kirjautumisia tai manuaalisia kirjauksia.

Forsante on integroitu tärkeimpiin hyvinvointialueilla käytössä oleviin potilastieto- ja laboratoriojärjestelmiin. Integraatiot on toteutettu seuraavien yhteistyökumppanien kanssa: Apotti, Lifecare, Pegasos, Uranus, Weblab, My+, Fimlab, Kanta, Suomi.fi. Forsante on integroitavissa myös uusiin järjestelmiin.

4. Edistä digitalisaatiota ja vaali vaikuttavuutta 

Taloudellisia resursseja on terveydenhuollossa niukasti ja henkilöstöpula on yleistä. Julkishallinnon alijäämän kasvaminen asettaa uudenlaisen tilanteen, kun lisäksi halutaan enemmän tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Digitalisaatio muuttaa työn tekemisen tapoja ja työn sisältöä kiihtyvässä tahdissa. Ammattilaiset hyödyntävät työssään yhä monipuolisemmin digitaalisia ratkaisuja ja apuvälineitä.

Julkisten palveluiden digitalisointi sekä digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luominen on useiden hyvinvointialueiden tavoitteissa. Vaikutusten arviointi ja mallintaminen on sitä, että mitataan ja kuvataan toiminnalla aikaansaatuja muutoksia.

Suomi on maailman kärkimaita julkisissa sähköisissä palveluissa. Voimme myös suomalaisina olla ylpeitä EU-maiden parhaina digiosaajina.

Digitalisaatio ja tietojärjestelmät antavat hyviä työkaluja vaikutusten arviointiin. Forsanten helppokäyttöistä ja turvallista automaatiojärjestelmää hyödyntämällä olet mukana edistämässä digitalisaatiota omalla hyvinvointialueellasi.

5. Vahvista tietojohtamista

Vaikuttavat ratkaisut tukevat hyvinvointialueen tietojohtamista. Forsante tukee näyttöön perustuvia käytäntöjä ja tiedolla johtamista terveydenhuollossa. Tilastonäkymän avulla saadaan tietoa hoitoprosessin vaikuttavuuden arviointiin.

Kustannussäästöjen lisäksi asiakkaat saavuttavat Forsante-palvelujen avulla monia laadullisia hyötyjä. Hoitoprosessin standardoituminen lisää potilasturvallisuutta, ja toistuvien rutiinitehtävien automatisointi auttaa jaksamaan työssä. Forsante tukee laadukasta hoitoa.