• Tiina Tiihonen
  • 14.6.2021
Artikkeli

Forsanten asiakastyytyväisyys erittäin hyvällä tasolla

Vuoden alussa toteutimme Forsantessa asiakastyytyväisyystutkimuksen, jossa keräsimme palautetta liittyen Forsanten käyttökokemuksiin sekä ideoita ohjelmiston jatkokehitystä varten. Täydensimme kyselyä haastattelemalla kevään aikana joitakin Forsanten asiakkaita.

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa mittasimme NPS (Net Promoter Score) -suositteluindeksin, ja lisäksi kysyimme arviota Forsanten laadusta sekä ohjelmiston käytettävyydestä verrattuna muihin järjestelmiin. Forsanten NPS-tulos nousi aiemmista vuosista ja oli tänä vuonna 53. Kouluarvosana sekä laadusta että käytettävyydestä oli 8,3.

Mitä mieltä asiakkaamme ovat Forsantesta saaduista hyödyistä? 

Kyselyssä ja haastatteluissa nousivat esiin erityisesti työn helpottuminen ja Marevan-hoitoihin kuluvan ajan merkittävä vähentyminen Forsanten käytön myötä. Myös Forsante-ohjelmiston selkeys, helppokäyttöisyys ja luotettavuus saivat kiitosta asiakkailtamme. 

Haluamme kiittää jokaista kyselyyn ja haastatteluihin osallistunutta – saamamme palautteet ja ideat ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Niiden ansiosta voimme kehittää Forsantea jatkossakin asiakkaidemme tarpeiden pohjalta.

”Kyllä on hienoa, että on mahdollisuus käyttää terveydenhuollossa näin hienoa ohjelmaa.”

– Palaute Forsanten asiakastyytyväisyyskyselystä