• Tiina Tiihonen
  • 6.10.2022
Artikkeli

Älykäs automaatio avuksi terveydenhuollon resurssipulaan

Digitalisaatio on kolikko, jolla on kaksi puolta. Kun pohditaan ratkaisuja terveydenhuollon resurssipulaan, on tärkeää tarkastella kumpaakin puolta, jotta emme tule ”heittäneeksi lasta pesuveden mukana”.

Tällä viikolla Yle uutisoi kiireettömään hoitoon pääsyn nopeuttamisesta (lähde). Tällä hetkellä kiireettömään hoitoon tulisi päästä kolmessa kuukaudessa, mutta vuoden päästä jo kahdessa viikossa. Digitalisaatio on nähty yhtenä keinona päästä tähän.

Henkilöstön riittävyys on terveydenhuollossa iso haaste. Tällaisessa tilanteessa älykäs automaatio voi olla avuksi. Älykkäällä automaatiolla tarkoitetaan ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn yhdistämistä tavalla, joka yksinkertaistaa prosesseja ja mahdollistaa niiden tehokkaan automaation. Älykäs automaatio säästää resursseja, kun aikaa vievät rutiinityöt hoituvat ihmisen sijasta tekoälyn avulla.

Terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan väliset kohtaamiset ovat tärkeitä. On tilanteita, joissa kasvokkain tapahtuva kohtaaminen tuottaa laadukkaimman hoitokokemuksen. Etävastaanotot ovat lisääntyneet korona-aikana, ja niistä on saatu hyviä kokemuksia, mutta kaikkia käyntejä ei niillä voi eikä pidäkään korvata. Vaikka tekniikka kehittyy jatkuvasti, ei sillä voi vielä täysin korvata esimerkiksi hoitohenkilökunnan tarkkaa silmää ja havaintokykyä.

Älykäs automaatio onkin parhaiten hyödyksi sellaisten tehtävien automatisoinnissa, jotka voidaan hoitaa tekoälyn avulla tehokkaasti ja vähintään yhtä korkealla laadulla kuin ihmisen toimesta. Hoitotyössä älykästä automaatiota voi hyödyntää esimerkiksi hoidon seurannan vaiheiden automatisoinnissa, lääkeannostusten laskennassa ja Käypä hoito -suositusten mukaisten hoitoehdotusten tekemisessä. Tämä kaikki vähentää terveydenhuollon ammattilaisen rutiinityötä, jolloin aikaa jää enemmän niiden työtehtävien hoitoon, joissa hoitotyön ammattitaitoa eniten tarvitaan.

Resurssien riittävyyden takaaminen on monen tekijän summa. Digitalisaatiota ja etenkin älykästä automaatiota voidaan hyödyntää tässä, kun otetaan huomioon sen mahdollisuudet. Kun automaatiota hyödynnetään järkevästi, se tukee sekä hoidon laatua että hyvää potilaskokemusta.